En glimt från Stigens kyrka

2 april, 2016

I den lilla byn Stigen, i Färgelanda kommun, i sydvästra Dalsland hittar man en av Missionsprovinsens församlingar. Här samlas varje sön- och helgdag (kl 12) en trogen skara, med önskan om att få höra sin älskade Herre tala och ta emot vad han har att ge i Ordet och vid altarbordet.

Trots samhällets blyga befolkningsantal på 429 personer (enl. Wikipedia) så samlar församlingen en skara på ungefär 15–30 personer varje söndag, – också ett par barn, vilket är både glädjande och fantastiskt. Dock är det för närvarande uteslutande tillresta från andra håll i kommunen som utgör gemenskapen. Stigens församling är den enda kyrkan i byn. Därför kan den locka enstaka flyktingar, som tillfälligt bor i Stigen, innanför kyrkans dörrar. Vissa blir lite mer långvariga gäster, medan andra är av mer nyfiken karaktär. Dessa människor är ofta en rik välsignelse för församlingen men också en stor utmaning, som vi alla känner till.

   Dessvärre har församlingen i Stigen inte krafter över att utföra några hjälp-satsningar i byn eller omgivningen, utan kraften centreras dels till gudstjänsterna med allt vad den innebär av vaktmästare, kyrkvärd, kantor etc., dels till att ta hand om den fina kyrkan som vi äger och har ansvar för.
   Däremot anordnas det regelbundet både bördauktioner till förmån för missionen och mindre kyrkodagar med föredrag under kyrkkaffet.

Den stora utmaning som vi som församling står inför är nog inte så olik många andras. Vi brottas med en åldrande församling, där det finns få som kan avlasta och på sikt axla de olika ansvarsområden som finns i kyrkan. Därtill är det så att även om det kommer och går lite folk så blir den gudstjänstfirande kärnan inte direkt större eller – kanske framför allt – yngre och det är därför inte onaturligt att en viss oro uppstår eller frågan väcks hur det ska gå i framtiden, om det inte fylls på med nya människor i församlingen. Och som det ser ut är Stigen med omnejd inte direkt en tillväxtort, utan snarare tvärt om.

Men så länge det finns människor att betjäna med Ordet och sakramenten, kommer församlingen i Stigen att bestå, om Gud vill och vi får leva.


Tacka för:

  • att det fortfarande firas gudstjänst i Stigen, och
  • att så många får möjlighet att höra Guds Ord förkunnas och ta emot Herrens nattvard.
  • Att vi har en fin, modern och fräsch lokal att vara i

Be för:

  • att nya människor ska hitta till vår församling
  • att medlemmarna ska orka länge till
  • att vi ska kunna möta de flyktingar som kommer till oss på bästa sätt och efter bästa förmåga.

Henrik Vestergård
Präst i Mariakyrkan i Uddevalla och Stigens kyrka.