Er gäller löftet och era barn

2 juni, 2017

– Betraktelse Pingst –

Petrus avslutar sin mäktiga pingstpredikan på följande sätt: ’Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.’ När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ’Bröder, vad skall vi göra?’ Petrus svarade dem: ’Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar’ (Apg. 2:36–39).

De som hade lyssnat till Petrus kände ett styng i sina hjärtan, deras samveten väcktes. De insåg det att det var kört för dem i sig själva. De hade ju korsfäst Jesus, Herren och Messias, som har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör (Apg. 2:33). De hade genom sin synd varit med om att korsfästa Gud själv, som var själva upphovet och ursprunget till den predikan som de fick höra. En predikan i Jerusalem till omvändelse och syndernas förlåtelse i enlighet med det som Jesus hade sagt (Luk. 24:47). Vi har också del i mänsklighetens ondska, synd och mörker, som korsfäste Jesus. Du har syndat. Du har förtjänat döden. Jesus har burit din synd och dött för dig. Han är både Herre och Messias.

De hade insett allvaret, Bröder vad ska vi göra? Petrus leder dem till samme Jesus som de hade dödat. De fick i dopet del i hans död och uppståndelse. De fick den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn (Apg. 2:39). Vilket löfte? Löftet om syndernas förlåtelse och den helige Ande som gåva, genom dopet. Det har du fått i ditt dop och om du inte är döpt så kallar Gud till omvändelse, bekännelse av din synd och till dop. Är du döpt får du vända om på nytt och bekänna din synd och ta emot Jesu förlåtelse. Andens vind gick fram över Jerusalem när Petrus predikade Jesu död och uppståndelse. Andens vind går fram över världen idag. Hur då? På vilket sätt? Jo, genom Guds ord och sakrament. Genom nådens medel verkar Guds Ande omvändelse och tro och ger syndernas förlåtelse. En konfirmandpräst sa att ”den helige Ande är en gentleman och en hemlig agent, han vill ha allt fokus på den korsfäste och uppståndne Jesus.” Guds Andes vind drar fram i ditt liv; genom bibelordet som du läser, predikan som du lyssnar till, avlösningen som du tar emot, likasom i nattvarden. Där möter du Guds Ande som leder dig till och pekar på Jesus och vad han har gjort för dig. De flesta av er fick just ta emot denna gåva, detta löfte som barn, när ni döptes. Vad gjorde då de som döptes på pingstdagen? Det står att: De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. (Apg. 2:42).

Jonatan Ådahl
präst, Snärshult