EVANGELIET – en Guds kraft till frälsning

27 september, 2017

Inbjudan till

Provinskonvent 2017

 

Missionsprovinsens vänner och understödjare inbjuds härmed till Provinskonvent den 13–14 oktober i Immanuelkyrkan, Göteborg.

Program

Fredagen den 13 oktober

16.00

Inledning – Provinskonventet öppnas
Biskop Roland Gustafsson

17.00

Kvällsmat

18.00

 Två reformationsföredrag *)
– Skriften allena (Sola scriptura),
TD Daniel Johansson, Göteborg, och
– Genom tron allena (Sola fide),
Pastor Gunnar Andersson, Vännäs

20.30

Aftonbön
Kyrkoherden Bengt Birgersson, Göteborg

Lördagen den 14 oktober

08.15

Registrering av konventets ledamöter och fika

08.45

Provinskonventets förhandlingar

12.00

Lunch

13.30

Provinskonventets förhandlingar (forts.) och presentationer

15.00

Högmässa – Kristus allena (Solus Christus), Missionsbiskopen
Predikan, TD, Rune Imberg, Horred,
Skriftetal, pastor Gabriel Skilling

Ca 17.00

Missionsbiskopens sändningsord avslutar Provinskonventet

* * * * * * *

Praktisk information
Måltiderna kostar totalt 240 kr. (fredag 120 kr. och lördag 120 kr.)
Anmälan sker till Jakob Okkels senast den 6 oktober per e-post: jakob.okkels@missionsprovinsen.se eller per telefon: 076-236 5224.
Det är Provinskonventets ledamöter som är beslutande vid förhandlingarna, men Missionsprovinsens understödjare är välkomna att närvara.
Söndagen den 15 oktober är det gudstjänst på Lutherstiftelsen kl 11, Gunnar Juelsson, och i Immanuelkyrkan kl 11, Sveinung Eriksen.

Kollektivt:
Ta buss 17 i riktning mot Tuve. Kliv av vid busshållplats Tuve centrum och gå till vänster om parkeringsplatsen, på Glöstorpsvägen. Gå uppför backen 300 m så ligger kyrkolokalen, en vit byggnad, på höger sida.

Parkering:
Finns gratis på Tuve torg, en betalparkering direkt efter kyrkan på höger sida (2 kr/h), sen finns det några få platser vid kyrkan och ytterligare några bakom kyrkan.

___________________
*) Reformationsjubiléet har aktualiserats genom att det finns ledamöter i prästkollegiet som under sommaren publicerat artiklar med anknytning till ämnet: