Evangelisk Luthersk Församling Umeå söker biträdande pastor

10 december, 2020

Evangelisk Luthersk Församling Umeå (Sackeuskyrkan) söker dig som kan bistå församlingens kyrkoherde i det pastorala arbetet i församlingen.

Församlingen har för närvarande inte möjlighet att avlöna tjänsten. Därför söker vi dig som kan åta dig uppgiften ideellt och kan engagera dig utifrån den tid och de möjligheter du har. Det omfattande pastorala arbetet – och ansvaret – ligger på kyrkoherden. I händelse av att kyrkoherden är ledig eller sjuk vill vi att du träder in som kyrkoherdevikarie.

Vi söker dig som är prästvigd och står under tillsyn av biskop i Missionsprovinsen. Också du som är prästkandidat men som ännu inte blivit prästvigd kan komma ifråga.

Välkommen att höra av dig till: 
David Appell, kyrkoherde, 0768- 28 47 10
Jonas Brandt, ordförande, 0708- 62 56 50

Besök församlingens sida här på webbplatsen