Extra Provinskonvent mars 2013

16 mars, 2013

Johana_Pohjola

Juhana Pohjola

Lördagen den 2 mars samlades ombud från koinoniorna och S:t Sigfrids Trosgemenskap med präster från prästkollegiet till extra Provinskonvent i Göteborg. På dagordningen fanns förslag som berörde bildandet av ett nytt stift i Finland.

Dekanen Juhana Pohjola informerade om bakgrunden för att bilda ett självständigt missionsstift i Finland och om förberedelserna inför detta. Han kunde även bemöta synpunkter och frågor från konventets ledamöter.

Biskop Roland ledde förhandlingarna, och Provinskonventet kunde enhälligt besluta att godkänna upprättandet av ett självständigt stift i Finland och som konsekvens också avskaffa särregleringarna för Finland i Provinsordningen (särskilt prästkollegium och konsistorium för Finland, samt biträdande biskop för Finland).

Provinskonventet samtalade därutöver om former för kyrklig gemenskap i Norden. Vi tror och bekänner att vi genom Jesus Kristus är del av en andlig gemenskap – Kyrkan. Och frågan om hur vi förstår denna gemenskap är viktig och angelägen inte bara för oss själva, utan även för vår omgivning.

Därför inleddes detta extra Provinskonvent med ett kort föredrag av Provinssekreteraren Bengt Birgersson med rubriken: UNA SANCTA – vi tror på en kyrka.
Biskop Rolands helgsmålsbön går att läsahär.

Jakob Okkels

KonvMars13

Konv2Mars13