Familjedag i Kinna

22 november, 2023

Den 29 september bjöd Den Gode Herdens församling i Kinna in till en familjedag. Omkring 60 personer deltog under dagen som hade temat ”Bibeln”. 

Dagen började med inledning av kyrkoherde Henrik Vestergård. Han lyfte fram Bibelns unika ställning såsom Guds ord. Bibeln är en ”farlig” bok i två bemärkelser. Dels är den farlig på så vis att många kristna runt om i världen blir förföljda för Kristi skull. Att ha en Bibel är för dessa människor förenat med stor fara. Den är också farlig för den icke-troende människan som vill fortsätta att sova i sin syndasömn. Guds Ande har kraft att genom Ordet omforma våra hjärtan, peka på Kristus och skapa en levande tro.

Dagen fortsatte med undervisning för både barn och vuxna. Hanna Svensson tog hand om de yngsta barnen mellan 3-7 år. Hon hade med sig olika barnbiblar för att visa dem och förklara att denna bok egentligen består av 66 böcker. Hon hade också gjort en Bibel där det saknades tre avsnitt. Dessa var gömda i rummet och barnen fick hjälpas åt att hitta dem. Ett av bibelorden var Ps 23 om Den Gode Herden. Ailen Andersson tog hand om barnen mellan 8-11 år. Hon beskrev hur Jesus är den röda tråden genom hela Bibeln. I Gamla Testamentet finns Jesus med dels i alla profetior, men också rent konkret som den preinkarnerade Kristus. Hela världen skapades genom Guds ord, Kristus, och han visade sig vid flera tillfällen, t.ex. för Mose i den brinnande busken. Sen fick barnen göra Biblar av tändsticksaskar.

De äldre barnen och de vuxna fick lyssna till ett föredrag av komminister Magnus Magnusson om Bibelns tillförlitlighet, både i fråga om Gamla och Nya Testamentet. Han berättade hur dödahavsrullarnas upptäckt revolutionerat bibelvetenskapen. Innan detta fynd var de äldsta handskrifterna av Gamla Testamentet från omkring 1000 e.Kr. Dödahavsrullarna som var ca 1000 år äldre visade att Gamla Testamentet traderats utan att texten förändrats i några väsentligheter. Magnusson gav oss flera exempel från bibelarkeologin som visar hur Bibelns texter gång efter gång bekräftats. En till synes oviktig detalj, som att Jeremias sekreterare hette Baruk, Nerias son, bekräftades då man år 1975 hittade ett sigillavtryck. På forntida hebreiska löd inskriptionen: ”tillhör Baruchia, son av Neriah”. Baruk är kortversionen av detta längre namn och otvivelaktigt måste detta vara ”fingeravtrycket av Jeremias sekreterare”, som Magnusson uttryckte det. Vidare berättades om alla de stöd som finns för evangeliernas historicitet. Evangelisterna hade detaljkännedom om förhållanden som rådde i Israel under den romerska ockupationen, mängder av geografiska detaljer, personnamn m.m. som stämmer precis för denna tid och denna plats. En förfalskare skulle inte kunnat ha sådan detaljkunskap, allra minst i en tid då det varken fanns tillgång till Internet, uppslagsverk eller referensböcker.

Efter en god lunch fortsatte dagen med uteaktiviteter. De yngre barnen gick till lekplatsen, medan de äldre möttes i en rafflande kubb-stafett-duell. Segern togs hem av Uddevalla/Ljungskile-barnen Werner Grahl och Arvid Johansson, tillsammans med Lisa Vestergård, som faktiskt också tidigare varit Uddevallabo. Eftermiddagen avslutades med en andakt av Henrik Vestergård med därpå följande fika.

Av Daniel Grahl, Uddevalla  |  Foton: Bengt Andersson, Henrik Vestergård