Familjen Appell inför nya uppgifter

7 juli, 2021

Jakob Appell har blivit antagen på doktorsprogrammet vid Concordia Theological Seminary – Fort Wayne (CTSFW), dit han och familjen kommer att flytta till hösten. Vi möter honom digitalt från hans arbetsrum på Församlingsfakulteten (FFG), för att höra mer om vad det kommer att innebära för honom, familjen, församlingen och fakulteten. 

För Jakobs del kommer de nästkommande fyra åren att handla om fördjupning i systematisk teologi, med inriktning på den lutherska bekännelsen med avhandling och disputation inom samma område. Både för egen och familjens del hoppas Jakob att utlandsvistelsen rustar för tjänst i olika kallelser och i Missionsprovinsens sammanhang. För Jakob personligen blir det alltså doktorandstudier på andra sidan Atlanten. Familjens plan är att packa sina väskor och i början av augusti flytta till Fort Wayne, Indiana, USA. 

Jakob berättar att doktorsprogrammets två första år utgörs av kursverksamhet och examinationer på plats i Fort Wayne på seminariet, med fokus på systematisk teologi (”troslära”). Även förtrogenhet med tre ”teologiska” språk krävs: grekiska, latin och tyska. 

Han förklarar att studiegången ser lite annorlunda ut i USA än i Sverige. Först efter två års avklarade studier ges behörighet till att skriva avhandling, med utsedd handledare. Det betyder att Jakobs tankar kring själva doktorsavhandlingen ännu inte är klara. Men hans förhoppning och ambition är att i studier och forskning ligga nära den pastorala och praktiska teologin, t ex i fråga om hur den lutherska bekännelsen tillämpats/tillämpas i ett lutherskt kyrkoliv, alltså hur bekännelsen i praktiken tagit sig uttryck.

För Jakobs del så har tanken på vidare studier funnits i bakhuvudet ända sedan han för 15 år sedan avslutade sina STM-studier (masterexamen), just vid CTSFW. Dock har familjeliv och församlingstjänst m m fått gå före, men av lite olika skäl har det nu öppnats upp en möjlighet att förverkliga tanken. Också med lösningar för tjänstledighet både från Församlingsfakulteten och Immanuelförsamlingen där Jakob arbetar. 

Genom sitt arbete på FFG, som är en akademisk institution, så finns den akademiska reflektionen hela tiden där för Jakob. Behovet av fler disputerade lärare på FFG och fördjupning inom den praktiska/pastorala teologin har också funnits med i bilden. Med tanke på FFGs nära kontakter i USA, och särskilt i Fort Wayne, så öppnades det upp för goda praktiska lösningar, vilket möjliggör en flytt för familjen till USA. Hela familjen Appell har upplevt beredda gärningar att vandra i – en Guds ledning. Den nuvarande familjesituationen tillåter en flytt, det passar till och med bra säger Jakob. För barnen, som består av Valter (11 år), Judith (9 år), Ebba (7 år) och Henrik (5 år), innebär det skolgång i en luthersk skola, i en amerikansk miljö. Barnen är i lagom ålder för att det ska fungera, lära sig engelska, och få minnen och nyttiga erfarenheter för livet. 

Jakobs fru, Ingrid, har inte arbetstillstånd, men kommer å andra sidan behöva lägga mycket möda på att hjälpa barnen i övergången till den nya kulturen och det nya språket. Hon kommer också att ansvara för att barnen utvecklar det svenska språket och det som har med den svenska skolgången att göra, så att de efter de två åren ska kunna återgå till den svenska skolan. Familjen kommer att bo i en del utav ett hus, nära seminariet och relativt nära barnens skola. 

Som familj ligger den stora utmaningen i omställningen till ny kultur och nytt språk. Det är klart att vi är tacksamma för förböner för detta, säger Jakob. För Jakobs egen del bävar han lite inför de studiekrav som ställs, som innebär att han måste behärska inte minst tyska och latin på ett sätt som han inte kunnat på flera år. Han konstaterar att det på ett sätt hade varit enklare att doktorera som ung och ogift, än som 40-årig fyrabarnspappa. Samtidigt ser han fördelar. Jakob menar att åren som präst gjort att hans intresse och angelägenhet till fördjupning ser annorlunda ut nu än som ung teologistudent. 

Här hemma innebär Jakobs studier och flytt till USA en hel del förändringar. Han har begärt tjänstledighet både från FFG och Immanuelförsamlingen. Hans uppgifter på fakulteten kommer bl a Jonathan Ådahl (som är nyanställd lärare på FFG) och Henrik Andersson (som kommer vikariera på 30 %) att ta hand om. I församlingen kommer Niclas Olsson att gå upp i tjänst och vikariera som kyrkoherde för Jakob. Bengt Birgersson och Henrik Andersson kommer fortsätta som biträdande präster.

Familjen Appell är väldigt tacksam för möjligheten som de fått, för allt som lagts tillrätta för hela familjen och känner tillförsikt inför detta nya kapitel i livet. 

Vi önskar Jakob och familjen Guds rika välsignelse, i deras nya liv och gärning i USA.

Henrik Vestergård

Redaktör