Fasteinsamling 2022, till Ukraina

26 februari, 2022

Nödhjälp till Ukraina

Missionsprovinsens fyra distriktsledare och jag har beslutat att årets Fasteinsamling i Missionsprovinsen skall gå till nödhjälp till Ukraina. Hjälpen förmedlas genom Nordisk Östmission, som har kontakt med Lutherska kyrkor i Ukraina, dit hjälpen skall förmedlas. 

Gåvor och kollekter skickas till Nordisk Östmission (Plusgiro 42 20 57-0, Bankgiro 484-5350).
Märk insättningarna med ”Ukraina”.

Nöden är stor, behovet är stort. Här har vi en kanal att förmedla hjälp till Ukraina!

David Appell, Norra Distriktet,  Jakob Okkels, Östra Distriktet
Gunnar Andersson, Västra Distriktet, Andreas Karlgren, Södra Distriktet
+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop