Fasteinsamlingen 2012

2 april, 2012

Missionsprovinsens ekonomi är helt beroende av medlemmars och sympatisörers generositet.
    Uppgiften är att driva och vidareutveckla möjligheterna till gudstjänstliv och kristen gemenskap tillsammans med våra koinonior.
     Årets Fasteinsamling ger oss en extra möjlighet att stödja Missionsprovinsens arbete i Sverige och Finland. Fasteinsamling2012

 

En tredjedel av inkomna gåvor går direkt till att stödja Petrus-hjälpens diakonala arbete i Karlstad. Petrushjälpen kommer med hjälp av din gåva kunna möblera det stödboende för missbrukare som i augusti kommer att öppnas. Det är en stor välsignelse att du kan få vara med om att hjälpa människor ut ur missbruk och misär till att få ett förvandlat liv med Jesus. En gåva till detta arbete är en gåva för de svaga i vårt samhälle. Din gåva kan få vara med att förvandla liv!

Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7).

Gåvor kan sättas in på plusgiro 11 36 63 – 9. Märk inbetalningen med ”Fasteinsamling 2012

Klicka här för att ladda ner fasteinsamlingens folder.