Festskriften

14 mars, 2010

En festskrift för biskop Arne Olsson har sammanställts av Missionsprovinsen i Sverige och Finland med anledning av hans åttionde födelsedag.

I boken ingår både dokumentation från bildandet av Missionsprovinsen och artiklar om kyrka och teologi.

FestskriftArne Olsson vigdes till Missionsprovinsens förste biskop den 5 februari 2005 och vigde sin efterträdare Roland Gustafsson den 27 mars 2010, då han själv avgick. Biskop Arne Olsson har genom 5 år lett Missionsprovinsen och vigt präster och diakoner för tjänst främst i Sverige och Finland.

Genom att betala in 300 250 kronor till plusgiro 113663-9 och uppge namn och adress (dit boken ska skickas) i detta formulär erhåller du ett exemplar av boken.

Innehållsförteckning

 • Tabula Gratulatoria
 • Bengt Birgersson: I glädje och tacksamhet
 • Ingemar Fridefors: Präst efter Herrens sinne
 • Rune Imberg: Från Stockholm 1911 till Göteborg 2005 via Kenya
 • +Göran Beijer: Biskop efter biskop
 • +KG Hammar: Brev till biskop Walter Obare Omwanza
 • +Walter Obare Omwanza: Brev till ärkebiskop KG Hammar
 • +Walter Obare Omwanza: Varför är vi här idag?
 • +Walter Obare Omwanza: Välj livet!
 • +Arne Olsson: Överklagande
 • Svenska kyrkans biskopsmöte: Yttrande
 • Svenska kyrkans överklagandenämnd: Beslut
 • Bengt Birgersson: Behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
 • +Göran Beijer: Samfundet Svenska kyrkan i stället för Guds församling i Sverige
 • Per-Anders Grunnan: Arne Olsson och gudstjänstgemenskapen i Dalsland
 • Sr Marianne Nordström: Hur det blev så?
 • +Matti Väisänen: Guds rikes kamp i Finland
 • Timo Laato: ”Guds väldiga kraft”
 • Jakob Appell: Jesus – sann Gud
 • Patrik Toräng: Syndafallet
 • Ragnar Block: Jesus är Herren
 • Pekka Heikkinen: Inte bara den här världen
 • +Walter Obare Omwanza: Vårt besök i Sverige
 • Einar Lundberg: Hålla frid och förlåta
 • Juhana Pohjola: Tillsammans med den uppståndne Herren
 • +Göran Beijer: Det allmänna prästadömet
 • Jari Kekäle: Åskådarläktare eller koinonia?
 • Pekka Heikkinen: En nordisk nation blir till
 • Marianne Leine With: Jeg kan ikke glemme
 • Biskopar och präster vigda av biskopar Arne
 • +Roland Gustafsson: I biskop Arnes fotspår
 • Författare

255 sidor. ISBN 978-91-633-7392-3