Festskriftsöverlämnande

30 juni, 2022

– Rapport –

Lördag den 14 maj samlades ett antal människor för att lämna över den festskrift som tillägnats biskop emeritus Roland Gustafsson.

Festskriften innehåller artiklar som täcker biskopens liv. Från missionär i Afrika via missionsföreståndare i ELM-BV till biskop i Missionsprovinsen. Rune Imberg (red.) har genom flitigt arbete lyckats samla texter/artiklar, allt från biografiska till historiska, från vetenskapliga till personliga. Biskop Göran Beijer gav ett värdigt högtidstal och Rune Imberg gav en genomgripande presentation av festskriften. Dagen avslutades (som sig bör) med en Gudstjänst, ett tydligt tecken på att Jesus stod i centrum. 

Under högtiden framfördes många hälsningar, både från privatpersoner och organisationer som biskopen arbetat med. Organisationer som Lutherstiftelsen och Kyrkliga Förbundet tackade för hans tjänstgöring och för vad han betytt för verksamheten. En människa kan uträtta mycket under ett liv. Ibland kan hon förvånas över vilken inverkan hon har på sina medmänniskor. Under hälsningarna framkom flera sådana avslöjanden när präster och lekfolk beskrev vad Roland har betytt för dem och deras resa med Kristus. 

Biskop Roland har länge varit verksam inom missionen. Utrikes via ELM-BV och inrikes via Missionsprovinsen. Under sin gärning har han mött människor inom olika kristna traditioner i olika länder, från Kenya till Norrbotten. Han har hört evangeliet på många språk och dialekter. Trots hans arbete i många olika miljöer och med olika människor så har det varit samma kyrka, samma folk – Guds folk och samma evangelium. Att Herren använt Roland för att sprida evangeliet har varit en stor gåva för denna kyrka.

En människa kan uträtta mycket under ett liv. Många av de berättelser som framkom visade tydligt på Rolands betydelse för missionen i Sverige och utomlands. Men biskop Rolands valspråk ger en annan person äran för hans arbete: … allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes 26:12).

Samuel Dernestål
Ersättare Missionsrådet