Flyktingar – en julhälsning

31 december, 2015

Vi firar jul i en tid, som upplever fler flyktingar än kanske någon annan tid. Det går en strid ström norrut och västerut. Vad som blir slutet på detta, kan igen veta. Men Herren har ställt oss som kristna mitt i detta skeende.

Som kristna vet vi, att även vår Frälsare varit flykting. Inför ett verkligt hot, att Herodes skulle döda barnet Jesus, blev Josef anvisad av en ängel att fly landet med sin lilla familj. Genom flykten räddades Jesus. Men andra små pojkar fick sätta livet till – och blev de första martyrerna för Jesu skull. En av julens texter handlar om detta.
Herren sitter på tronen och har historien i sin hand. Vad han vill med den stora flyktingströmmen, kanske vi ska vara försiktiga med att säga. Hur många flyktingar, som verkligen flyr för livet kan också vara svårt att veta. Men det är säkert väldigt många. Andra söker en bättre tillvaro. Kanske har vissa någon form av kommendering …
Oss alla i Missionsprovinsen vill jag uppmana att lägga märke till några viktiga perspektiv. Först och främst så ingår hela den väldiga flyktingströmmen i Guds plan
När vi möter en flyktingfamilj eller de ensamkommande, så har Gud sänt nya människor i vår väg, vilka vi är kallade att hjälpa. Detta gäller oss både som enskilda och som församling. Alla dessa som kommer som flyktingar lämnar länder bakom sig, där det i det närmaste är förbjudet att bedriva mission. De allra flesta som kommer är muslimer.
Nu har ett muslimskt missionsfält kommit till oss. Vad betyder det för oss?
Det kan också vara så att Gud gömmer en dom i denna flyktingström av ofta mycket religiösa människor. Kommer vårt land att fyllas av en ny tro, en muslimskt tro? Vad blir slutet av det?
Flyktingfamiljen från Betlehem, flydde därför att Gud ledde dem så. De stod under Guds ledning, och därmed också under Guds beskydd. Gud var rädd om den, därför att Hans Son var i den familjen. Finns det bland flyktingarna några kristna, familjer eller enskilda? Ja, men som en liten minoritet. Kanske att det är dessa kristna flyktingar vi på ett särskilt sätt skulle söka upp? Den allra mest förföljda gruppen av människor i världen idag är de kristna, våra trossyskon. De har Jesus med sig, inte som ett litet barn, men i sina hjärtan, om de lever trons liv. Skulle vi inte aktivt arbeta för att finna dessa familjer. De behöver vår hjälp.
Mitt i allt detta firar vi nu jul – och om Herren låter oss leva, så är vi kallade att fortsätta att tjäna honom i kärlek, bygga nya församlingar, ta emot de flyktingar han sänder i vår väg.
På Missionsprovinsens vägnar önskar jag Dig en välsignad juletid!
Bengt Birgersson