För vår skull — För vår skuld

3 mars, 2012

— Betraktelse —

Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.

Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?

Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.

Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt, att där han är,
där skall vi med honom vara.                           Sv Ps 135, Paul Nilsson

Med denna kända och mycket sjungna psalm önskas Ni alla en välsignad fastetid! Med utgångspunkt i Jesu ord till lärjungarna (Matt. 20:17—20) får vi sjunga om Jesu försoningsoffer i varje syndares ställe. Guds älskade Son steg ned från himmelen och blev människa för att offra sig för vår synd och skuld. Om vi på djupet hade förstått världens och vår egen nöd, kanske vi hade förmått att också vaka!

Men Jesus vakade och bar våra sjukdomar, och därför dog Han. Vi får gå med för att begrunda Guds kärlek och omsorg, som detta vittnar om, (Rom. 5:8). Vi får gå med till Jerusalem för att dö från synden.

Jesus dog för att också uppstå för vår skull, så att vi skall få uppstå med Honom och leva evigt i det himmelska Jerusalem! (Upp. 22:3—6)

Klicka här för att ladda ner fasteinsamlingens folder.
Foldrar kan även beställas från kansliet:
Glöstorpsvägen 49
417 44 Göteborg
Tel 031-51 42 47.
Fasteinsamlingens gåvor fördelas med 2/3-delar till Missionsprovinsens allmänna arbete och med 1/3-del till S:t Petri församlings diakonala arbete i Karlstad.

Jakob Okkels, präst