Förnyat uppdrag

10 april, 2012

Kyrkoherde Jan-Erik Appell, som den 7 mars 2012 av Lunds domkapitel förklarades obehörig att utöva vigningstjänst i Svenska kyrkan, förnyade på Påskdagen 2012 sina prästlöften vid högmässan i Johanneskoinonian, Kristianstad. Förnyade prästlöften och Jan-Erik Appells predikan.

Lunds domkapitel har behandlat ärendet, baserat på en anonym anmälan från slutet av november 2011, och kom i sitt beslut fram till att Jan-Erik Appell p g a engagemang i Missionsprovinsen brutit mot sitt vigningslöfte i Svenska kyrkan — att han inte troget efterlevt kyrkans lag och ordning.

Genom förnyade prästlöften vill Appell fortsätta att förvalta den gudstjänst- och själavårdstradition som Svenska kyrkan varit bärare av. Kyrkan framträder när Guds ord förkunnas själavårdande och i enlighet med Bibeln, samt när dopet, avlösningen och nattvarden förvaltas efter Kristi instiftelse.

Förnyelse av prästlöften har i Missionsprovinsen praktiserats i ett antal fall där präster lämnat Svenska kyrkan eller fråntagits vigningsrätten.

Samtliga handlingar i Jan-Erik Appell-affären finns tillgängliga – läs här.

Ärendet har också uppmärksammats internationellt:

Leading Swedish Confessional Pastor Defrocked for Support of Mission Province

”Defrocked” Swedish Confessional Pastor Renews Ordination Vows on Easter

AppellGustafsson

Kyrkoherde Jan-Erik Appell och missionsbiskop Roland Gustafsson. Foto: Robert Johannesson