Församlingsplantering i Biskopsgården, Göteborg

2 oktober, 2012

Kvillebäckens gudstjänstgemenskap kallade i samband med ett församlingsmöte 9 september Niclas Olsson till präst i församlingen, med begäran till Missionsprovinsens biskop om prästvigning. I församlingens prästkollegium finns sedan tidigare oavlönade prosten Bengt Birgersson och komminister Jakob Appell, som är avlönad på 50 %.

Niclas insätts som pastorsadjunkt i det växande pastorala arbetet i Kvillebäcken, men med huvuduppgiften att etablera och utveckla församlingens missionsprojekt i Biskopsgården. I realiteten handlar det om en kapellförsamling, där det ena syftet blir att upprätta kontinuerliga veckogudstjänster. Under en längre tid har det funnits behov av utökad gudstjänstverksamhet. Somliga arbetar under helger och en del önskar en enklare, lite stillsammare veckogudstjänst, som komplement till söndagens högmässa. För en evangelisk-luthersk församling är det viktigt att nådens medel finns i rikt mått.

Det andra syftet handlar om att upprätta en diakonal mötesplats för boende i området. I Biskopsgården finns ett stort socialt behov bland människor som saknar arbete, ofta med utländsk bakgrund (95 % av de boende) och språksvårigheter. En kristen församling som ser till hela människan skulle kunna erbjuda språk- och läxhjälp för invandrare, hjälp med kontakter och myndigheter, någon att prata med, själavård och gudstjänst. Sociala myndigheter på Hisingen har uttryckt uppskattning för initiativet. Behovet av kyrka är stort i området då Svenska kyrkan stängt ner en viktig ”missionsstation”, församlingshemmet i Norra Biskopsgården, och dessutom gett upp sin identitet som missionerande kyrka genom att aktivt stödja moskébygget i Lundby.

Av Kvillebäckens ordinarie veckoverksamhet, som mestadels är förlagd till gudstjänstlokalen ”Lyktan” i Tuve, kommer inledningsvis en kväll förläggas till Biskopsgården – för en enkel veckomässa och ett inledande diakonalt arbete i området. Visionen är ett utökat diakonalt ansvar i området och en mera självständig församlingsplantering.

Välkomna att ta del i och be för detta nybrottsarbete. Tips på lokaler som på olika sätt skulle kunna uppfylla våra syften välkomnas.

Jakob Appell
Komminister