Församlingsplantering i Missionsprovinsen

3 april, 2019

Lutherstiftelsen och Missionsprovinsen inbjuder till inspirationsdag om

Församlingsplantering i Missionsprovinsen 

Tid: Lördagen 6 april kl. 9.30–15.45
Plats: Församlingsfakulteten i Göteborg, Ekmansgatan 3

Program
9.30 Morgonbön i kapellet (Bengt Birgersson)
10.00 Församlingsplantering i Nya Testamentet (Patrik Toräng)
10.30 Fika
11.00 Församlingsplantering i Värmland och Skåne (Patrik Toräng)
12.00-13.00 Lunch på egen hand
13.00 Församlingsplantering i Göteborg (Bengt Birgersson m.fl.)
14.00 Församlingsplantering i Småland (Simeon Appell och Arne Block)
15.00-15.45 Samtal om framtiden. Avslutning.

Välkomna!

Medverkande:
Simeon Appell, kh Helga trefaldighets församling i Alvesta
Bengt Birgersson, kh.em. Immanuelförsamlingen på Hisingen
Arne Block, kyrkorådets ordf., Helga trefaldighets församling i Alvesta
Patrik Toräng, pastor loci S:t Markus församling i Lund; ansvarig för Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap i Ravlunda