Förvaltare

19 augusti, 2019

                                                                           – Betraktelse –       

Herren sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare.” (Luk. 12:42)

Redan i skapelsen gjorde Gud människan till sin förvaltare. Hon fick uppdraget att råda över skapelsen – vårda den, ta hand om den, inte roffa åt sig och skövla den. Vi får heller inte vara vårdslösa med våra liv och handskas med det hur som helst. Herren har också gett oss andliga ting: sitt Ord och de heliga sakramenten.

Därför skall du flitigt bruka Guds ord, så att du genom Guds Andes hjälp förstår vad som är Guds vilja och därigenom kan bli en trogen och klok förvaltare. I den heliga nattvarden får du också hämta styrka och kraft för din uppgift att vara förvaltare.

Herren har gett sina tjänare i Ordets ämbete ett särskilt uppdrag att förkunna Guds ord – predika det rent och klart och låta det få bo rikligt ibland oss – och bereda församlingen rikliga nattvardstillfällen.

Men det är inte bara Herrens tjänare som har fått en särskild vigning som har uppdraget att vara förvaltare. I det heliga dopet fick du en vigning av Gud att vara förvaltare av Guds nåd i dess många former. Herren har gett oss olika gåvor och olika förutsättningar, men alla är vi Kristi medarbetare, som skall leva i tro på honom och i kärlek till våra medmänniskor. Vår uppgift är att bedja och fira gudstjänst, men också sköta vårt arbete, vår uppgift i hem och familj liksom på arbetsplatsen. Vi skall ta hand om varandra och inte strunta i hur den andre har det. Det står skrivet: Om en lem lider, så lider också alla de andra (1 Kor. 12:26). Denna kärlekens omsorg om varandra hör också till kristet förvaltarskap. Det kan vara jobbigt att ha med folk att göra, för många människor är knepiga. Men uppgiften skall ändå utföras med trohet och ansvar gentemot Herren.

När förvaltarens Herre Jesus Kristus kommer, skall du få svara för hur du har skött den uppgift som Herren har gett dig och som han vill att du skall göra. Även om uppgiften är liten i dina ögon – du vill kanske synas och märkas – så skall den utföras med trohet och med ansvar gentemot din Herre. Till den som gör detta skall Herren en gång säga: Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din Herre (Matt. 25:23). Salig är du då.

Bön: Du som var till döden trofast, fostra oss att bliva trogna (Sv.ps. 581:4).

Lennart Nilsson
Bitr. pastor i Mariakyrkan & Utsikten