Gemensam kollektdag för Taita Taveta

18 september, 2010

Missionsrådet har beslutat att på olika sätt stödja ELCK:s missionsarbete i Taita Taveta. Missionsrådet föreslår därför gudstjänstgemenskaperna att ge­mensamt ta upp kollekt på Tacksägelsedagen den 10 oktober.

Detta blir också som en tacksamhetsgåva till våra trossyskon i Kenya för det stora stöd som vi i Missionsprovinsen har fått från dem.

Klicka här för att ladda ned en folder.