GLAD PÅSK!

11 april, 2020

Så brukar vi hälsa varandra vid Påsken. Vi kan också använda den riktigt gamla Påskhälsningen: KRISTUS är uppstånden! – Ja, Han är sannerligen uppstånden! Så vill jag hälsa er denna Påsk! Det är en annorlunda Påsk, men med samma hälsning genom tiderna.

Vi lever i Påskens tid. Vi har en levande Frälsare. Då kan det aldrig bli riktigt hopplöst.

Vad betyder detta att Jesus uppstått?

  1. Det har hänt. I verkligheten. I historien. Jesu döda kropp, som lades i graven på Långfredagens kväll, fick liv igen. Jesus lämnade graven levande, innan kvinnorna sökte sig dit och innan Herrens ängel rullade undan stenen. Samme Jesus som innan. Han hade sina sårmärken på händerna. Men ändå annorlunda. Han var inte längre bunden av de begränsningar, som han levt under. Han var och är förhärligad. Apostlarna blev uppståndelsens vittnen. De kunde intyga att det är sant och de fick med sina liv betyga det. Läs Apostlagärningarna och se vad som hände.

Vad betyder detta att Jesus uppstått?

  1. Jesus är med alla dagar! Han har lovat det. Han vet att vi behöver honom. I Bibelordet, i Dopet, i Nattvarden går Herren Jesus fram bland människor i dag och sträcker ut sina händer. Han berör oss. Han är med oss. Han andas på oss. Han ger av sin Ande, som är Herren och Livgivaren. Vi behöver inte känna efter om vi känner något. Vi kan veta att Jesus är nära oss. Han står vid sina löften. Han använder Nådens medel, Bibelordet och Sakramenten för att nå fram till oss. Där skall vi hålla oss. Ingenting kan hindra Jesus från att komma med syndernas förlåtelse, liv och salighet till varenda människa, som vill ta emot det.

Vad betyder detta att Jesus uppstått?

  1. Jesus är nära när du ber. Tänk dig att Jesus står framför dig och ser på dig när du ber till honom. Och då kan du veta att Han gör det. Ha med Jesus-bönen tyst i ditt hjärta under dagen. ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig, syndare.” Bed detta gång på gång under dagen. Då har du den Uppståndne med dig var du än är och hur du än har det.

Vad betyder detta att Jesus uppstått?

  1. Jesus är med i mörkret. Inget kan bli så mörkt och hopplöst att inte Jesus är där. Psaltaren 139:11-12: Och om jag sade: ”Mörker må övertäcka mig och ljuset bli natt omkring mig”, så skull själva mörkret inte vara mörkt för dig: ja, mörkret skulle vara som ljuset. Den uppståndne Jesus är starkare än allt mörker. Döden kunde inte hålla kvar honom. Mörkret kan inte hålla honom borta. Därför: Se på Jesus! Överallt där en människa ropar: Jesus, kom till mig! Där är Han, den levande. Han har kärlek till dig. Han vill dela ditt liv på jorden. Och han inbjuder dig att dela himmelen med honom.

I Romarbrevet kapitel 8 skriver aposteln Paulus att Kristus Jesus har dött. Han har uppstått. Han sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Då kan ingenting skilja oss från Kristi kärlek. Och han fortsätter. Ty jag är viss oss att varken död eller liv, varken änglar eller väldigheter, varken det som nu är eller komma skall, varken någon makt i höjden eller djupet eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Detta vill jag påminna om denna Påsk.

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop