Gudstjänst i Växjö

8 februari, 2017

Söndagen den 8 januari 2017 firades gudstjänst i Torparkyrkan i Växjö för första gången i Missionsprovinsens regi.

En arbetsgrupp med målet att det skall firas god söndaglig gudstjänst i staden hade hört av sig till Missionsprovinsen och bett om stöd i den ambitionen. Biskop Roland Gustafsson ledde gudstjänsten och höll predikan. Efter det bjöds det på kyrkkaffe samtidigt som arbetsgruppen och biskop Roland presenterade sig och förklarade sina ambitioner för den kommande verksamheten.

Målet är att en församling med herde och regelbundna gudstjänster skall komma till skott i Växjö. Uppslutningen var god, drygt 40 personer, och de församlade fick svar på sina frågor och funderingar. I salen rådde en stämning av förväntan och tillförsikt.

Jacob Sidenvall
Växjö

Planerade gudstjänster i Torparkyrkan,
Torparbacken 3, Växjö

5/3 Första sön i Fastan: Henrik Vestergård

2/4 Femte sön i Fastan: Andreas Karlgren

16/4 Påskdagen Högmässa: Andreas Karlgren

17/4 Annandag påsk: Andreas Karlgren

30/4 Tredje i Påsktiden: Simeon Appell

För ytterligare information, kontakta
biskop Roland Gustafsson eller
Arbetsgruppen:
Arne Block: e-post arneblock12@gmail.com
Tel 070-978 06 51

Den inledande gudstjänsten följdes upp med gudstjänster den 29 januari, ledd av Ragnar Block, och den 5 februari, ledd av Simeon Appell.