Herrens dag kommer!

3 december, 2018

– Betraktelse –

Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. (Apg. 2:20)

På fredagen innan domsöndagen håller affärerna realisation. Black Friday (svarta fredagen) eller Black Weekend (svarta helgen) kallar dom det. Begreppet kommer från USA och har i vart fall kommit att förklaras så att det är då som årets röda siffror ska vändas till svarta siffror. Alltså till vinst. För oss konsumenter handlar detta om drömmen om det stora fyndet. Det är lika mänskligt med sådana drömmar som det är märkligt att till och med förberedelsetiden – för en sådan är ju advent – och förfastan på domsöndagen ska ingjutas i julens köpfest.

Den svarta fredagen har alltså två motiv. Förlusten som vänds i seger och det stora överraskande fyndet. Som kristna förstår vi ju båda motiven och var de kommer ifrån. Vi har vår egen svarta fredag som vänder förlust i seger och begäret efter att få vara del av den stora upptäckten. Bägge dessa motiv kan vi hitta i ordet rea. Realisation kommer av latinets ”realis” och betyder att göra verkligt. Realisationen av en plan är dess förverkligande. I affärernas fall är det frågan om att sälja av sitt lager så att man skapar likvida medel. Men det kan också ha betydelsen att komma till insikt som i engelskans realisation.

Genom sin död och sitt lidande har Jesus just vunnit seger på den svarta fredagen. Han har vänt mörker till ljus. Dödsskuld till livsglädje. Dödsskuld till en gränslös nådens och livets gåva. Men det sker inte genom någon realisation där priset sänks. Det är inte ett billigt extrapris på nötfärs för 39:90 kilot eller ett fynd bland hemelektronikens tempel. Det som köptes på den svarta fredagen har betalats till fullo. Det skedde inte med guld eller silver utan med vår Frälsares dyra och heliga blod. Hans oskyldiga lidande och hans död. Det har realiserat – förverkligat – Guds frälsningsplan. Det har verkligen friköpt oss från alla synder. Det har verkligen köpt dig till liv och liv i överflöd.

Men ska detta bli ditt krävs en annan realisation. Det är vår ständigt pågående realisation – det vill säga vår insikt.  Det är fråga om en tvåfaldig insikt. För det första är det överraskande fyndet där vi nås av insikten att någon annan har betalat för oss. Det sker genom Guds ord som först når oss i dopets bad. Sedan får vi söka att låta det nå oss varje dag därefter till vår sista dag. Vi får låta Guds ord väcka vårt begär efter Guds närhet i ordet och sakramenten. Och därigenom får vi också drabbas av den andra insikten om vår egen synd som vi dagligen får vända oss ifrån i kraft av Guds ord. Detta ska vi låta drabba oss med samma – ja långt mycket större – kraft än habegäret till rea-backarna så att vår dragning helt går mot Guds ord, löfte och vilja. I tron på detta får vi sedan försöka realisera – det vill säga – förverkliga Guds vilja för oss. För våra relationer, för våra församlingar, familjer och vårt samhälle.

Till sist finns det ytterligare en insikt som måste drabba oss. Det är den att Herrens dag kommer, den stora och härliga. Hans andra advent – hans ankomst i härlighet. Då ska det rike han vunnit genom sin död och uppståndelse förverkligas – realiseras – på jorden såsom i himlen. Den dagen kommer allt närmare med allvar och kraft medan världen alltjämt sover innan den sista stora insikten ska bli uppenbarad. Då solen ska vändas i mörker och månen i blod och förkunnar att Herren har vunnit seger, i tiden och i evigheten. Han har gjort verklighet av sina planer. Gjort verklighet av dem genom att köpa dig fri från synden och döden till evigt liv och salighet.

Andreas Karlgren
km S:t Markus församling, Lund