Historik – katakomben

Koinonian
Katakomben

 

Historik

Starten
Katakomben startades i början av 1970-talet som en vardagsverksamhet inom Christinae församling i centrala Göteborg. Namnet var ursprungligen Gatukapellet Katakomben. Det äldsta daterade dokumentet i våra samlingar är från 1972 och det utvisar en betydligt mer omfattande Gudstjänstverksamhet än idag. Utöver lördagshögmässorna klockan 12, som alltså är ursprungliga, firades mässa även måndag, onsdag och fredag 17.15. Dessutom bads måndag till fredag morgonbön 7.30, middagsbön med meditation 12.10 och vesper 16.45, samt morgonbön även på lördagar klockan 10. Ännu efter flytten till S:t Andrews church (se nedan) firades vesper och mässa tre kvällar i veckan utöver lördagens högmässa. Eric Larson var Katakombens förste präst och uppdraget ingick i hans tjänst som stiftsadjunkt. Eric är numera broder Frans-Eric på Fransiscusgården i Jonsered.

Informationsblad_1972_fram

Informationsblad från 1972, framsida

Informationsblad_1972_bak

Informationsblad från 1972, baksida

Informationsblad

Informationsblad, odaterat

Rådhuskällaren
Från början samlades vi i en källarlokal i rådhuset. Namnet Katakomben anspelar på källaren genom att hänvisa till de gångar och gravkamrar de första kristna tog sin tillflykt till under Rom. Altaret var byggt av trottoarkantstenar och en gravsten och invigdes av biskop Bertil Gärtner.

Rdhuset

Rådhuset med Christinae kyrka (2012)

Rdhuskllaren

Kapellet i rådhuskällaren

Psk89-1

Påskfirande 1989

Psk89-2

Påskfirande 1989

Psk89-3

Påskfirande 1989

Psk89-4

Påskfirande 1989

Diakonvigning

 

  Länkar: Klaradals kloster | Saint Andrew’s Church | Studenthemmet Markusgården  

Procession1

Processionen med beriden polis från Rådhuset till Saint Andrews Church 1 juli 1989

Procession2

Processionen på Korsgatan

StAndrew1

Saint Andrews Church (2012)

StAndrew2

Mässa i Saint Andrews Church

Pilgrimsvandring till Sankt Olofs Källa
Ett regelbundet inslag var en årlig pilgrimsvandring till Sankt Olofs källa i Västerlanda.

Vandring1

Pilgrimsvandring

Vandring2

Mässa vid Sankt Olofs källa

Vandring3

Sankt Olofs källa i Västerlanda

Missionsprovinsen
2003 var vi med om att bilda Missionsprovinsen och har sedan dess varit medlemmar av den. I samband härmed ändrades också namnet till Koinonian Katakomben, för att ansluta till Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.

MprGrundande

Missionsprovinsen grundas lördagen den 6 september 2003 i aulan på L M Engströms Gymnasium, tidigare Telegrafverkets växelsal, Västra Hamngatan 15, Göteborg

Kyrkoherdeinstallation
Lrdagen

KhInstallation

Kyrkoherdeinstallation 2005

BpArne

Biskop Arne talar

BpArne2

Vår Frälsares Kapell – L M Engströms Gymnasium
Våren 2009 blev det åter aktuellt att flytta och vi blev välkomnade till Vår Frälsares kapell i LM Engströms gymnasium. Kapellet är invigt av biskop Bertil Gärtner och ligger i källaren, så gemenskapen ger nu åter skäl för sitt namn Katakomben!

Vandring2009

Vandringen från Saint Andrews Church till Vår Frälsares kapell på L M Engströms Gymnasium våren 2009

Vlkomna

Välkommen till Vår Frälsares kapell på L M Engströms Gymnasium!

 

Hem Mässa KoinoniaKnappHistorik Kontakt

 

 

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer