Hjälparen och Tröstaren

25 maj, 2018

Pingstbetraktelse

Jesus har lovat att sända Hjälparen, den helige Ande, från Fadern. Anden kommer som vår Hjälpare – till hjälp i alla bedrövelser, motgångar och prövningar; till hjälp i varje frestelse och synd, i anfäktelser och tvivel, i svaghet, sjukdom, lidande och död. Men hur sker det?

Anden kommer med kärlek från Fadern genom Sonen

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16). Denna kända, och för många älskade, vers är Jesu svar på hur det går till för en människa att bli född av Anden. Du kan känna Dig andefattig, kärlekslös och kall. Hjälpen och Hjälparen kommer inte från Ditt inre. I Ditt inre ska Du alltid finna synden som en verklighet så länge Du lever här i världen. Men Guds Ande kommer utifrån, med kärlek från Fadern genom Sonen, för att uppfylla Dig med Guds kärlek. Paulus skriver: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss (Rom. 5:5).

Anden kommer i Ordet från Fadern och Sonen

Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom (Joh. 14:23). Anden kommer i Ordet från Fadern och Sonen, även om Anden själv inte är omtalad. Jesus säger: De ord som jag har talat till er är Ande och liv (Joh. 6:63). Anden talar inte ”i luften”. Anden talar i Guds ord. Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er, säger Jesus (Joh. 14:26).

Guds Ande talar till våra hjärtan när Guds ord blir läst och predikat. Då sker det att Guds Ande gör oss fattiga i vår ande, avslöjar synden i våra hjärtan och ställer oss med skuld inför Gud, för att göra oss mottagliga för den hjälp som Ordet förkunnar och sakramenten förmedlar, till frid med Gud för var och en som tror.

Anden kommer med friden som Fadern har i Sonen

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er (Joh. 14:27). I Ordet och sakramenten kommer Guds Ande med … nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. När det hälsas i nattvarden: Herrens frid vare med er! så är det inga tomma ord. Det är verklighet för var och en som tror. Den frid som Anden ger är inte en subjektiv känsla av frid. Det är den objektiva friden som Fadern har i Sonens fullbordade försoningsverk. I vissheten om att Gud är försonad och vi har våra synder förlåtna i Jesu namn och blod, hjälper Anden oss att inte tappa modet utan hålla ut i tro mitt i allt det onda och svåra. Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (2 Tim. 1:7).

Den korta stund jag vandrar här, vad fruktar jag och klagar? Han som den gode Herden är, han mina steg ledsagar. Han som gav livet för sin hjord än med sin Ande och sitt ord är när oss alla dagar.

Han styrker mig med livets bröd vid nådens helga källa, där Andens kraft mot synd och död, där frid och fröjd uppvälla. Hur mörk min väg bland törnen går, blott jag ej viker från hans spår, jag ej skall modet fälla.
(Sv.Ps. 157:1, 3).

David Appell
Kyrkoherde, Umeå