Högtidlig konfirmation i det Södra distriktet

27 juni, 2022

– Rapport –

På Pingstafton den 4 juni höll det Södra distriktet sin första gemensamma konfirmation i EFS-kyrkan i Helsingborg, där S:t Matteus vanligtvis håller sina gudstjänster. 

Under allahelgonahelgen förra året samlades 14 ungdomar till undervisning i den kristna tron. Det kom blivande konfirmander från fem församlingar, fyra inom Missionsprovinsen men även från S:t Johannes församling i Yxenhult (som tillhör ELBK). 

Vid tre tillfällen har ungdomarna samlats en heldag på Gratia Dei för undervisning, sång och gemenskap. Under Stilla veckan skedde några dagars läger på vackra Bökebäcksgården utanför Ängelholm. Därutöver har man haft 4-5 lokala samlingar. Fem av distriktets präster har hjälpts åt med undervisningen. Därutöver har Elin Lindström haft ansvar för musiken och övat in ett antal sånger som sjöngs under konfirmationen. Konfirmanderna har även haft två äldre ungdomar som faddrar i Elsa Appell och Malin Petersson. 

På grund av det stora antalet önskade gäster och svårigheten att hitta en tillräckligt stor lokal, tvingades man dela upp gruppen. Tio stycken konfirmerades tillsammans i Helsingborg lördagen den 4 juni, medan de andra fyra konfirmerades i sina respektive hemförsamlingar på Pingstdagen den 5 juni. 

På Pingstafton var det så den stora högtidsdagen för de tio första konfirmanderna att redovisa sina kunskaper och bekräfta (konfirmera) den tro de döpts till. Konfirmationsgudstjänsten inleddes med konfirmandernas procession medan församlingen sjöng “Villigt kommer ditt folk när du samlar din här”. En nästan fullsatt EFS-kyrka blev sedan genom konfirmandernas redovisning påminda om den tro och bekännelse som den Evangelisk Lutherska kyrkan bekänner sig till. Prästerna Mattias Lindström och Joacim Brandt Erlandsson ställde tolv sammanfattande frågor av den kristna trosläran  till konfirmanderna, som de fick ge svar på. Efter redovisningen sjöng konfirmanderna sången ”Till Golgata min tanke går”. 

Patrik Toräng stod för altartjänsten och Simeon Appell höll ett konfirmationstal där han utgick ifrån Psaltarens ord: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig (119:105). Under handpåläggning bad man sedan för varje konfirmand, och prästen Magnus Olsson läste ett bibelord för respektive ungdom. 

Under gudstjänsten sjöngs bl a psalmerna 582 ”Gud, i mina unga dagar lär mig alltid tjäna dig” och 200:3-8 ”Nu växer säd för skördens tid, och ung och gammal gläds därvid” från Svenska Psalmboken, under kantor Adam Davidssons ledning. Innan recessionen (utgångsprocessionen) till psalm SvPs 684 ”Lova Herren min själ”, sjöng konfirmanderna sången ”Ungdom som går ut i världen”. 

Henrik Vestergård
Redaktör Sändebrevet

Se konfirmationen i efterhand: