Installation av pastor i Borås

2 oktober, 2019

– Rapport från Johannes församling i Borås –

Tolfte söndagen efter Trefaldighet (8/9) firades en högtidlig högmässa med anledning av att vår nye pastor/kyrkoherde Gunnar Andersson installerades. Gudstjänsten inleddes med procession: kyrkvärdar, präster och biskop Bengt Ådahl.

Sedan tog själva installationen vid som biskop Bengt höll i. Flera missionsprovinspräster med anknytning till församlingen assisterade. Det var fint att sitta i kyrkbänken och se dessa präster och tänka på att många av dem har varit med sedan församlingen bildades och sett dess skiftningar. Från att fira gudstjänst i hemmen, till att ha ett fint kyrkorum att vara i och få ha en kyrkoherdeinstallation. Det är stort att få vara med i dessa skeenden.

Till gudstjänsten kom även många tillresande, vilket gjorde att antalet kyrkobesökare var ungefär dubbelt så många som vi brukar vara. Det var även terminsstart för söndagsskolan som haft paus under sommaren. Barnen var glada och ivriga att få komma igång igen – det var roligt att se. Glädjande för oss barnfamiljer är att det med Gunnars familj blir fler barn i församlingen.

Efter gudstjänsten höll en representant från församlingen ett tal till Gunnar med familj och det överlämnades en blomma.

Sedan fortsatte samvaron nere i källarvåningen, där det bjöds på smörgåstårta och även några tal hölls. Det var en fin och högtidlig söndag vi fick tillsammans!

Vi ser med glädje och förväntan fram emot att ha Gunnar och hans familj i vår församling. Vår bön är att det ska bli till mycket glädje och välsignelse.

Hanna Svensson
Församlingsmedlem