Installation av pastor i Kinna

29 oktober, 2019

– rapport från Den Gode Herdens församling i Kinna –

Den sextonde söndagen efter trefaldighet, den 6 oktober, installerades Henrik Vestergård som pastor/kyrkoherde.

Det var en stor och härlig högtid för de omkring sextio personer som deltog. Gudstjänsten börjades med högtidlig procession med kyrkvärd, präster och biskop.

Biskop Bengt höll installationstal och utgick från de välkända orden från Johannesevangeliet 14:6 där Jesus talar om vem han är: ”Jag är vägen och sanningen och livet”. Biskop Bengt Ådahl uppmanade bland annat Henrik att han får vara både ett får i den gode herdens hjord och på samma gång ha uppdraget att vara en herde i vår församling, där han får leda oss på vägen hem till Gud. Övriga präster fick också lämna Guds ords löfte och förmaning till Henrik Vestergård, där en av verserna är Jesu ord till lärjungarna efter hans uppståndelse, Joh. 20:21: ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Temat för söndagens gudstjänst var ”Döden och livet” där evangelietexten handlade om när Jesus uppväcker en änkas son i Nain. Från predikan av Henrik Vestergård tar jag med mig orden… att Jesu handling är inte bara av medlidande utan framför allt en åskådlig predikan över livets makt över döden. Jesus lär oss att vi inte ska dra gränsen där vi ser den eftersom vi bara ser att döden sätter en gräns för livet, men genom tron kan vi se och upptäcka att livet är gränslöst och att döden bara är en passage in i det eviga livet. Att Jesus som själv är livet i sin gränslöshet i stället begränsar dödens makt och erbjuder dig som tror liv, ja liv i överflöd. Vilket underbart budskap att vi har det bästa framför oss!

Efter gudstjänsten fortsatte gemenskapen med festligt kyrkfika en trappa ned. Flera höll tal, både församlingsmedlemmar och även tillresta deltagare medan barnen lekte för fullt i barnrummen.

Under det senaste året har vår församling haft förmånen att hyra Pingstkyrkans lokaler i Kinna. Vi har varit en stadig skara på drygt 30 personer i blandade åldrar, och dagen till ära var vi nästan det dubbla. Det är en fröjd att sjunga med i sångerna när så många andra stämmer in. Gudstjänster firas i Den Gode Herdens församling den första och tredje söndagen varje månad, klockan 15:00. Vår bön och förhoppning är att det ska vara till välsignelse för vår kyrkoherde, vår församling och vår bygd – välkommen att vara med du också!

Maria Andertun
Församlingsmedlem i
Den Gode Herdens församling