Internationellt arbete i Karlstad

22 oktober, 2011

Glädjen och sången fyllde St Petri kyrksal när vi samlades till gudstjänst på swahili. Efter att ha sett Kelvin från Tanzania och David från Kenya prata swahili med biskop Roland i samband med den högtidliga diakonvigningen i juni, föddes tanken att ha en gudstjänst på swahili. Planerna tog fart och inte bara swahili-talande afrikaner dök upp när det var dags — söndagen den 9 oktober 2011 — utan även Etiopien, Kamerun och Nigeria hade sina representanter där. Det var även roligt att se några svensk-tanzanier i kyrkan.

Biskop Rolands predikan, om rättfärdiggörelsen genom tron, översattes från swahili till engelska. Efter gudstjänsten åt vi afrikansk mat tillsammans. Att få fira gudstjänst på sitt eget språk är betydelsefullt och det kan också vara ett sätt att nå landsmän med evangeliet.

En helg i september hade vi undervisning i syftet att lära och förstå den muslimska kulturen och hur man når muslimer med evangeliet. Det var oerhört lärorikt och på lördagskvällen var det många muslimer som fick höra ett radikalt budskap om Jesus Kristus.

I slutet av november kommer vi att för andra gången ha gudstjänst på kinesiska i St Petri. Vid det första tillfället samlades c:a 15 kinesiska studenter varav de allra flesta inte var kristna. En kille kom vid detta tillfälle att börja sin vandring med Herren — be gärna för honom!

Det är glädjande att se hur människor från olika länder kommer samman i Jesus namn för att höra Guds ord! Det kan ibland kännas som om vi svenskar är mätta på Ordet, denna mättnad har inte än drabbat människor från Mellanöstern, Indien och Afrika. Därför vill jag uppmuntra till engagemang i arbetet bland våra invandrare. När vi avstår från att åka ut med evangeliet till dem så sänder Gud dem till oss! Låt oss ta vara på dessa tillfällen som Gud ger oss i Sverige! Tänk om en muslim kommer till tro och sen kan påverka hela sin familj! Länder som är stängda för mission kan på detta sätt få höra evangeliet om Jesus Kristus!

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa HERREN! Halleluja! (Ps 150) 

Samuel Petersson
Pastor i S:t Petri gudstjänstgemenskap

SAM_0360

SAM_0362

Biskop Roland baktill i mitten, Samuel Petersson längst till höger