Jag är med er alla dagar

24 juni, 2022

Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20).

Detta är ett oerhört stort löfte. Det är ingen mindre än Han som sitter på Gud Faderns högra sida i himmelen som lovat att vara med oss alla dagar, också i den sista tidens svåra dagar. Men hur sker det, och hur ska vi på rätt sätt ta fasta på detta löfte?

Jesus är med oss varje dag med himmelsk kraft av Guds ord.

Jesus uppmanade sina lärjungar att bli stilla och vänta att han skulle ge dem kraft från höjden: Vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig (Apg 1:4). Den himmelska kraft som Jesus vill ge oss är inte att densamma som jordisk kraft. Han vill ge oss den helige Andes kraft. Det är något helt annat än fysisk kraft och mental styrka. Det är en kraft som uppehåller oss i våra svagheter och bär oss genom alla svårigheter. Hur får vi den kraften? Genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15). Vi ska inte jaga efter andliga upplevelser och känslor. Men varje dag får vi förvänta oss att Jesus är med oss och ger oss himmelsk kraft när vi blir stilla vid Guds ord i förtröstan på hans löften. 

Jesus är med oss varje dag med himmelsk välsignelse av dopet.

Jesus lämnade sina lärjungar med upplyfta händer. Han ses inte, men hans sårmärkta händer vilar ännu över oss med … all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus (Ef 1:3). Den välsignelsen är inte densamma som jordisk välsignelse. Den himmelska välsignelsen ges oss i dopet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. När Herren instruerade Aron och hans söner att välsigna Guds folk, så var det för att Herren skulle lägga sitt namn på folket och så välsigna dem (4 Mos 6:22-27). Välsignelsen som ges oss i Faderns och Sonens och den helige Andes namn är syndernas förlåtelse. Varje dag får vi åkalla det namnet i bön om syndernas förlåtelse och vara förvissade om att Jesus är med oss och ger oss himmelsk välsignelse av dopet till syndernas förlåtelse.

Jesus är med oss varje dag med himmelsk verklighet i nattvarden.

Jesus är med oss inte bara i vår jordiska verklighet. I och med sin himmelsfärd har Jesus tagit oss med sig in i sin himmelska verklighet (Ef 2:6). Också efter att Jesus lämnat sina lärjungar står det att de tillbad honom… Och de var ständigt i templet och prisade Gud. De tillbad Kristus i hans församling inför Guds tron i himmelen. I Kristi kyrkas gemenskap kan det sägas också om oss, att vi är i Herrens tempel där Gud blir prisad. I nattvarden tillber vi Jesus inför hans tron i himmelen, där vi med alla hans trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran tillbedjande sjung-er: Helig, helig, helig, Herre Gud, Sebaot. Jesus är med oss varje dag i den himmelska verklighet som uppenbaras för oss i nattvarden.

Redan här på jorden ger Jesus oss himmelska gåvor varje dag. Må vi ta emot hans himmelska gåvor i tro! Alla dessa gåvor ges oss när gudstjänst firas i Ande och sanning, när dopets nåd aktualiseras, Guds ord förkunnas och nattvarden firas. I det har Jesus lovat att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Och genom det ska vi också en gång efter tidens slut få den fulla upplevelsen av att vara med honom i hans härlighet.

David Appell
Stiftsprost