Jesus, Guds lamm, som döper i helig Ande

12 juni, 2020

Johannes döparen brukar ofta betraktas som en domsprofet. Det är inte orätt att säga så. Döparen talade om att yxan redan är satt till orten. Med det menade han att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut, men hans budskap stannar inte där. Johannes döparen är en hoppets profet. Han talar nämligen om den som skulle komma. Det gamla Israel hade väntat i århundraden på att Gud skulle sända sin Messias för att befria folket. Messias, tänkte man, skulle kasta ut den romerska ockupationsmakten ur landet och återupprätta Landet.

Johannes döparen predikade med kraft att den nya tidsåldern hade brutit in. En dag pekade han på Jesus från Nasareth, erkände honom och sa att han själv inte ens var värdig att knyta upp hans sandalremmar.

När jag läser Johannesevangeliets första kapitel ser jag hur Johannes döparen tillskriver Jesus två huvuduppgifter. När han pekar på Jesus säger han i v 29: Se, Guds Lamm som tar bort världens synd. Jesus kom att bli det felfria offerlammet som slaktas för att världen ska kunna få förlåtelse från Gud. Vi som be-känner Jesus som Herren  är införstådda med det. Vi förstår att hans offerdöd utgör den rättmätiga grund som ger Gud möjlighet att förlåta. Världens synd är försonad.

Men Herren Jesus har också en andra huvuduppgift. Johannes döparen säger om Jesus i v 33: Han är den som döper i helig Ande. Tyvärr är många kristna inte lika införstådda med vad det betyder.

Det finns sådant som endast Herren Jesus kan göra. Människan kan säga nej till Gud och hon kan söka frid hos Gud. Men hon kan inte ta sig någonting. Hon kan be, läsa bibeln och gå till gudstjänsten. Hon kan till och med låta döpa sig eller ta stegen fram till nattvardsbordet, men hon kan inte förtjäna, än mindre åstadkomma, det som bara Herren kan göra. Bara Han kan ge nytt liv, bara Han kan döpa i den helige Ande. Vad tänkte Johannes döparen på när han talade om att Jesus skulle döpa i den helige Ande?

Jesus kan genom evangeliets ord föda en människa på nytt. Bara Jesus kan förklara någon för rättfärdig. Bara Jesus kan helga och slutligen förhärliga en människa. Bara Han kan döpa i den helige Ande. Det bibliska begreppet ”dop i den heliga Ande” sammanfattar det som bara Herren kan gö-ra.

Under Trefaldighetstiden får vi särskilt ägna oss åt vår egen andliga friskvård. Vi får fästa våra ögon på honom vars blod renar oss från dåligt samvete. Vi får låta oss fyllas av den Ande och av det liv som bara Herren kan skänka.

Johannes döparen talade om den nya tidsåldern. Vi får leva med och i den nya tidsåldern, medvetna om att det sker på den gamla tidsålderns bekostnad. Därför lyfter vi blicken under trefaldighetstiden mot det som är därovan.

Håkan Sunnliden

Präst, Värnamo