Jesus kallar Matteus

7 juli, 2017

Betraktelse

Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: ”Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?”. Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare” (Matt. 9:9–13).

Många av oss har suttit i ett väntrum och väntat alldeles för länge. Vi vet hur det är – någonstans gör det ont. Något i kroppen fungerar inte. Vi behöver hjälp. Och vi har sökt läkarvård, men det dröjer. Patient efter patient ropas upp men det blir aldrig vår tur. Till slut börjar vi undra om vi har kommit i onåd hos sjukvården – kanske får vi ingen hjälp?

Bibeln talar på fler ställen om människor som undrar om de ska få hjälp av Gud. Det känns som om Gud har somnat, eller glömt dem helt. De längtar efter att få se Guds nåd, uppleva Guds läkedom, men får det inte (Ps. 13 & 44). De bibliska författarna talar om att människan verkligen har kommit bort från Gud (Luk. 15). Känslan av att vi är på fel plats och att något skiljer oss från Guds närvaro har sin grund i verkligheten. Synden har ställt oss på fel plats och vi har kommit oss bort från Guds närvaro.

Men Jesus är ute och söker. I dag får vi höra hur han sökte upp och fann Matteus. Jesus var på väg från en plats till en annan, men när han gick förbi Matteus, stannade han och zoomade in honom. Han hade inte alls glömt Matteus utan sa istället: Följ mig! Och Matteus ställde sig upp, lämnade allt och följde honom.

Kanske är Du en av dem som känner sig förbigången. Kanske har Du längtat efter Guds läkedom, andligt eller kroppsligt. Kanske önskar Du få fyllas av Guds kunskap och vishet? Det finns goda nyheter för Dig – Jesus går inte förbi Dig!
   1. Du är en Guds skapelse, skapad till hans avbild. Därför vet Gud allt om Dig. Och därför har han sänt sin Son Jesus till Dig. Redan som liten fick Du i dopet möta honom – det var där Jesus zoomade in Dig, tog Dig upp i sin famn och välsignade Dig. Redan innan Du kunde tänka på Gud, så tänkte han på Dig! Du är inte förbigången utan prioriterad av Gud.
   2. Du kan ha grova synder på Ditt samvete – Jesus går ändå inte förbi Dig. Matteus tillhörde inte de fromma människorna i Israel. Hans yrke innebar att han troligen arbetade på sabbaten. Och han gjorde det i samarbete med den hedniska ockupationsmakten från Rom. Jesus stannade inte vid Matteus för att han var from – utan för att han ville göra honom andligt frisk! Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Därför vill han också hela Dig. Och han har makt att göra Dig andligt frisk. Jesus säger idag till Dig: Dina synder är förlåtna – det är orden som gör varje syndare andligt frisk! Detta är hans ärende till Dig idag.
   3. Matteus fick bli en lärjunge, en av de tolv. Jesus är läraren också idag. Genom sitt Ord, genom sina budbärare, så undervisar Jesus sitt folk, så att de vet vilken väg de ska gå genom livet. För Matteus del blev brytningen skarp. Hans liv tog en ny riktning. Det gamla var inte lika viktigt längre. Jesu undervisning ger oss alla nya prioriteringar. Låt oss fortsätta att fördjupa oss i hans Ord, så att vi ännu bättre kan förstå Guds väg för oss. Jesus är vår lärare, så låt oss lyssna till honom och växa i andlig vishet och kunskap.

Amen.

Mattias Lindström
Örkelljunga