JESUS KOMMER!

1 december, 2018

– Betraktelse –

Så tror jag man ropade i Kapernaum eller Nain, när Jesus och lärjungarna närmade sig staden. Ryktet hade föregått honom. ”Jesus kommer, skynda er!” Man hjälpte fram de lama och blinda, så att de var på plats när Jesus kom. Man undrade: Vad ska Jesus säga om Guds rike? Det var väckelsetid. Det var vårtid. Man visste: När Jesus kommer, då är Guds rike här och mycket kan ske.

Jesus kommer! Så säger vi eller sjunger vi, när vi firar Herrens Heliga Nattvard. ”Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden!” I mässan kommer Herren Jesus Kristus, i bröd och vin, med sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse, liv och salighet. När vi går till nattvarden, då är det himmelen på jorden. Jesus Kristus är där och då ligger himmelrikets möjligheter öppna. Före nattvarden får vi lägga av vår synd, brist och vår skuld. Vi blir rentvättade i Jesu blod. Jesus kan förlåta allt och han gör det i kraft av sin död för oss på korset. För Jesu skull står vi på tröskeln till himmelen och sjunger lovsång till Gud tillsammans med dem som redan är framme vid målet. ”Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!”

Jesus kommer! Det budskapet förmedlas tydligt till oss i Guds Ord. En gång skall han komma tillbaka, i makt och härlighet, på den dag vi kallar den yttersta, den sista. Det är satt en gräns för vår jord och vår tid. Och då kommer Herren Jesus. Ingen kunde hindra honom att komma när han föddes i Betlehem i Julnatten. Ingen kan hindra honom när han kommer tillbaka. Första gången kom Jesus fördold. Inte många visste om det i början. Men när Jesus kommer tillbaka till sist, då är det ingen tvekan om vem det är som kommer. Ingen kan missa det! Han kommer i makt och härlighet. Hur det ska gå till kan vi bara spekulera i. Vi kan aldrig räkna ut det i förväg. Men han kommer! Han har lovat det. Han har hållit allt annat, som han lovat. Då kan vi vara övertygade om att han håller också detta.

Det är både allvar och glädje med att Jesus kommer tillbaka.  Då är nådens tid ute. Då sker ett särskiljande. Då säger han antingen: Kom till mig! Eller: Gå bort ifrån mig! Det går inte att överpröva det utslaget. Det finns ingen högre instans att vända sig till.

Men en sak ska vi veta: Det är samme Jesus, som ska möta oss då, som vi lärt känna i Bibelord och bön. Och han känner igen de sina. Han ha lovat att inget ska rycka dem ur hans hand. Säger vi ja till Kristus kan inget skilja oss från hans kärlek. Han manar gott för oss.

En kristen får se mer och mer av sin brist, sin synd och sin svaghet. Men en sak ska vi aldrig glömma: För den människa som bekänner: ”Jesus Kristus är min Frälsare och min Herre!” för den människan är det alltid Jesus som har sista ordet. Och när han öppnar kan ingen stänga. Han har berett rum åt oss i himmelen, hemma hos Gud. Där väntar han på oss. Där får vi möta honom.

Jesus försäkrar i Bibelns sista kapitel ”Jag kommer snart!” och på det får vi svara med slutorden: ”Amen. Kom, Herre Jesus!”

”Herrens Jesu nåd vare med er alla.”

Bengt Ådahl
Biskop electus