Jonatan Ådahl installerad som komminister i Umeå

6 december, 2017

Söndagen den 17 september 2017 installerades Jonatan Ådahl som komminister i Missionsprovinsens församling i Umeå. Installationen skedde i högmässan i Sackeuskyrkan och leddes av församlingens kyrkoherde, David Appell. Komministertjänsten i Umeå är en nyinrättad tjänst i församlingen. Det är en tjänst på 25 % som Jonatan innehaft fr o m 1 september i år. Som komminister ingår Jonatan i det pastorala arbetet i församlingen under kyrkoherdens ansvar.

Ϡ

Jonatan har, tillsammans med sin familj, hustrun Evelina och barnen Agnes, Joel och Gabriel, flyttat från Skåne till Västerbotten under sommaren. De bor i Vännäsby, 25 km väster om Umeå. Jonatan har fram till dess att han inträdde i denna tjänst varit anställd som doktorand vid Åbo akademi. Parallellt med sin tjänst som komminister är Jonatan föräldraledig, samtidigt som han arbetar med att bli klar med sin doktorsavhandling.

Församlingens webbplats: www.sackeuskyrkan.se