Jubileumsskriften ”De tog en annan väg hem till sitt land”

Missionsprovinsen firade vid Provinskonventet i september 2013 sitt 10-årsjubileum. Det har även uppmärksammats här vid flera tillfällen under året.
Bredvid den vanliga verksamheten har vi önskat att också ge ut en jubileumsskrift, dels för att markera jubiléet, dels för att fokusera på något helt centralt för Missionsprovinsens koinonior, nämligen vigningen av präster, som kan betjäna Guds folk med Ordet och Sakramenten.

Jubileumsskriften ”De tog en annan väg hem till sitt land” har fått titel efter biskop Arne Olssons betraktelse, då Missionsprovinsens stödförening bildades den 18 januari 2003. Men främst innehåller boken vigningstal, som pekar på varför Gud kallar och sänder präster till församlingen.

 

 

 

 

 

 

Ur innehållsförteckningen:

– De tog en annan väg hem till sitt land, betraktelse av +Arne Olsson vid bildandet av Missionsprovinsens stödförening den 18 januari 2003
– Varifrån skall min hjälp komma? Den förre tillsynsmannen i DELK, +Ulf Asp, vid vigningen av Arne Olsson till biskop den 5 februari 2005
– Mina älskade bröder, +Arne Olsson vid den första prästvigningen 5 februari 2005
– Förvaltare av Guds hemligheter, +Arne Olsson vid prästvigning den 7 januari 2006
– Den som hör er, hör mig, +Arne Olsson vid prästvigning den 20 oktober 2007
– Skörden är stor, +Arne Olsson vid präst- och diakonvigning den 16 maj 2009
– Var en herde för mina får, +Arne Olsson vid biskopsvigning av Matti Väisänen den 20 mars 2010
– Att stå till förfogande, +Roland Gustafsson vid prästvigning den 5 december 2010
– Låt oss … besöka bröderna … och se hur de har det, +Roland Gustafsson vid prästvigning den 13 oktober 2012
– Bön, +Roland Gustafsson vid Missionsprovinsens 10-årsjubileum den 7 september 2013

Boken kostar 120 100 kr

Skicka din beställning till Missionsprovinsens kansli!
Tel 031 – 51 42 47 – normalt kl 9–14 tisdag, torsdag och fredag, e-post: info@missionsprovinsen.se

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer