Julhälsning

21 december, 2013

Julhlsning_2013

 

 

 

 

 

 

Ty Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
Matt. 1:21-23

 

 

 

 

God Jul & Gott Nytt År

önskar

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop