Julhälsningar 2013

12 november, 2013

Årgång 103 av Lutherstiftelsens Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift finns till försäljning. Med intresse har jag läst ett par artiklar – båda författarna är präster i Missionsprovinsen.

I artikeln Präst ovanför polcirkeln i en ny tid skriver Anders Alapää bl a om sin väg från kyrkorgeln till predikstolen, d v s hur den Gode Herden fann honom och hur prästkallelsen förverkligades. Här finns också historik och aktuell information om Korpilombolo gudstjänstgemenskap, som under sommaren arrangerade en kyrkodag: Besök i Norrland.

Patrik Toräng skriver under rubriken Blicken tillbaka om det sönderfall som präglar kyrka och samhälle. I slutet av artikeln beskrivs Missionsprovinsens i Sverige verksamhet, bl a med hänvisning till 10-årsjubiléet som firades i september. Toräng skriver om den alternativa kyrkostruktur som växer fram i Sverige, Norge och Finland: Här kan vi som verkar i denna gemenskap, i andlig förening med våra trossyskon som lever sina liv med Herren i de gamla kyrkostrukturerna, fördjupa vår kristna tro. Här får vi frimodigt verka för att Jesus blir känd och älskad bland medmänniskor som ännu inte känner världens Herre och Frälsare. Det får vi göra i väntan på vår Herres återkomst och den dag då alla kristna skall förenas i lovsång kring tronen i det Himmelska Jerusalem som är Guds barns verkliga, eviga hem.

Biskop emeritus Arne Olsson har skrivit den avslutande nyårsbetraktelsen med utgångspunkt från orden: HERRENS nåd varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Ps. 103:17).

För bokbeställning, se Lutherstiftelsens hemsida.

+Roland Gustafsson