Kallelse till Provinskonvent och biskopsval 14/11 2009

2 november, 2009

Tid: Lördagen den 14 november kl 10.00 (kaffe finns från kl 9.15)
Plats: L M Engströms gymnasium, Västra Hamngatan 15, Göteborg
Kallade: Provinskonventets ledamöter
Pris: Måltiderna kostar sammanlagt 120:- kr.

Förhandlingarna är öppna för alla, men endast Provinskonventets ledamöter har förslags- och rösträtt vid konventets förhandlingar och val.

Kollekt tas upp till Missionsprovinsen och ELCK:s arbete i Taita Taweta.

Program

09.15 Kaffe och the finns framdukat
10.00 ”Vad behöver nu göras?” – Biskop Arne Olsson inleder Provinskonventet
10.30  ”Självständiga tillsammans” – Pekka Heikkinen om Finland och Sverige under 200 år
11.00  ”Guds Rikes kamp i Finland” – Prosten Matti Väisänen, TD
12.00  Katakombens Mässa – Biskop Lars Artman och Jakob Okkels
            Lunch
14.15  Provinskonventets förhandlingar

För planeringens skull ber vi Er anmäla närvaro senast fredagen den 6 november till kansliet, Thorburnsgatan 5, 412 64 Göteborg eller på e-post (info(a)missionsprovinsen.se eller tel nr 031-51 42 47.