Kjell Burman in memoriam

2 november, 2021

”Kristus är uppstånden!” var inte en ovanlig hälsning, när Kjell Burman ringde eller välkomnade till Katakombens mässa på lördagar. Han avled den 25 september i sviterna av covid-19 och får nu vila i väntan på Herrens återkomst.

Kjell Burman föddes 1929 och blev teologie kandidat 1960, då han också prästvigdes av biskop Bo Giertz. Med sitt stora engagemang för samhällets svaga ankom han 1972 till Göteborgs Masthugg som komminister och blev snart verksam i Gatukapellet Katakomben med lördagsmässor och bön alla vardagar, då under tillsyn av biskop Bertil Gärtner.

Efter sin pensionering fortsatte Kjell Burman som präst i Katakomben, där man både upplevde omsorgen om den enskilde och stor glädje över gåvorna i gudstjänsten – Ordet om Kristi uppståndelse-seger och den heliga nattvarden till syndernas förlåtelse.

Kjell Burman och Katakomben fanns med när Missionsprovinsen bildades 2003, och biskop Arne Olsson installerade honom 2005 som kyrkoherde i den lilla församlingen som därefter antog namnet Koinonian Katakomben.

Katakombens mässordning är helt unik och samtidigt alltigenom klassisk med tydliga djupa rötter, sekler bakåt i Kristi Kyrkas och den judiska synagogans historia. När Kjell ledde gudstjänstfirandet och celebrerade Herrens heliga nattvard blev varje högmässa ett teologiskt och liturgiskt äventyr, och medfirarnas hjärtan kunde fyllas av tacksamhet.

Kjell verkade alltid bry sig om den som kom i hans väg, oavsett om det var vid lördagsmässan eller på spårvagnen, och oavsett ålder och anseende. I allt var han en driven pedagog, inte minst vid kyrkkaffet efter mässan. Han var i allt snabb, lätt och öm. Han tjänstgjorde trofast och med vördnad och tyckte inte om att behöva ställa in, när pandemin började härja, även om han då redan fyllt 90.

Kjell tog länge hand om sin hustru, Marianne. Hon dog dagen efter honom.

Begravningsgudstjänsten ägde rum den 22 oktober i Göteborg, och vi har all anledning att tacka Herren för vad Han gett genom sin tjänare Kjell Burman.

Kristus är uppstånden!

Lars Artman, bp emeritus
Jakob Okkels, biskopsadjunkt