Korpilombolo har fått ny gudstjänstgemenskap

23 november, 2011

Tidningen Kyrka & Folk (nr 46 / 2011) har publicerat en intressant artikel om kyrkolivet i östra Norrbotten. Läs artikeln i sin helhet: Ny gudstjänstgemenskap i Korpilombolo.

Anders Alapää prästvigdes i januari 2010 genom Missionsprovinsens i Sverige och Finland försorg, med tanke på tjänst i Norrbotten: Prästvigning och extra provinskonvent januari 2010.

Anders har sin civila anställning i Pajala kommun och är verksam som minoritetsspråkshandläggare och föreståndare vid Laestadiusmuseet i Pajala.
    Så här skriver han om sin bakgrund, studier och ambitioner:

Jag är född 1981 i Tärendö och uppvuxen i Jierijärvi norr om Korpilombolo, dit jag har
återvänt efter att ha bott på olika platser i Sverige och Finland i samband med studier och
arbete. Till min utbildning är jag teolog med examen från Uppsala Universitet, men har även
studerat vid Åbo Akademi, Finland. I mitt examensarbete fördjupade jag mig i övre
Tornedalens kyrkohistoria. Jag har också bakom mig högskolestudier i kyrkomusik,
statsvetenskap och tornedalsfinska.
    Det känns mycket roligt att få verka i Tornedalen, ett område med en stark kulturell, språklig
och historisk särprägel, till vilken inte minst Lars Levi Laestadius har bidragit. Min
förhoppning är att allt fler Pajala-Kolari-bor, liksom mer långväga besökare, skulle upptäcka
den fina kulturmiljön vid Laestadius-pörtet. Jag hoppas även att Laestadius-veckan skulle få
vara en mötesplats, där forskare som studerar Laestadius och hans efterföljares verk får
möjlighet att mötas för att byta erfarenheter och presentera sitt arbete för allmänheten.

Anders Alapää
anders.alapaa[at]kommun.pajala.se
0978-12052 eller 070-5259585

Anders Alapääs arbete har uppmärksammats i Kyrkans tidning: Laestadianerna allt längre från Svenska kyrkan.