Kristen idag

3 mars, 2014

Den 26–27 april arrangeras en gemenskapshelg i Varberg. Det är församlingarna i Stigen / Uddevalla och Lund som inbjuder och evenemanget genomförs på Getterögården.

Medverkande är Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg,
Carsten Hjort-Pedersen, som arbetar för Kristent Pædagogisk Institut i Hilleröd, Danmark och hans hustru Ellen, som är terapeut och timlärare vid Luthersk Missions Højskole i Hilleröd.

Läs mer om programmet och arrangemanget i sin helhet: Gemenskapshelg i Varberg 26–27 april.