Kvinnodag i Göteborg 2018

15 oktober, 2018

Kvinnans sexualitet

20 oktober 2018

Föreläsare är Dana Fagerholm, en Finlandsvensk Amerikan som bor i Österbotten. Hon är gift, har tre barn och ett barnbarn. Till yrket är hon lärare och ungdomsarbetare. På sin fritid föreläser Dana, bland många andra ämnen, om kvinnans sexualitet. Detta med motivationen att det i vår översexualiserade värld är så viktigt att vi pratar öppet om frisk sexualitet på kristen grund.

Dagen inleds kl 10 och avslutas kl 16.

Vi uppmanar och uppmuntrar alla att prioritera att stanna tills programmet är slut. Gemenskapen med andra kvinnor gör dagen än mer givande. Om inte annat så kan det finnas en syster på temadagen som är i behov av ett möte med dig!

Kvinnodagen är gratis! Dock medför den en del omkostnader och vi tar tacksamt emot gåvor för att täcka dessa. Pg 1657821-3. Swish 0702-491480 (Annika Skilling). Märk betalningen
”Kvinnodagen”.

Anmälan (önskvärt men inte nödvändigt) senast den 15/10 till Lena Artman: lena.a.artman@gmail.com eller 0709-692887.
Adress: Immanuelskyrkan, Glöstorpsvägen 49, Göteborg