Kvinnodag i Göteborg

10 december, 2016

Under de senaste åren har det regelbundet inbjudits till kvinnodagar i Göteborg. Det är ett fritt initiativ, som Missionsprovinsen har ställt sig bakom och stöttat, och därför har annonser normalt sett funnits med i Sändebrevet, liksom läsarna efterföljande har fått skildringar av programmet. Margareta Lindström, en av initiativtagarna, har skrivit ett kort reportage från kvinnodagen.

Lördagen den 22 oktober 2016 var det dags för höstens kvinnodag. Den var arrangerad av Missionsprovinsen och hölls i Immanuelförsamlingens kyrka i Tuve. Ämnet var Samvetsfrihet, och vi hade kallat en föreläsare från stiftelsen Provita. Det är en organisation som bl a stöder personer som vägrat tubba på sitt samvete då det gällt frågor som rör människovärdet. De flesta länder i Europa har samvetsfrihet inskrivet i sina lagar, i Norge är det t ex en självklarhet. Vad hindrar Sverige?

Sara Havneraas kom denna dag till oss i detta uppdrag. Vi fick möta en 23-årig kvinna som på ett engagerat och frimodigt sätt lyfte svåra etiska ämnen. Abort – Surrogatmödraskap (en modern form av människohandel) – Dödshjälp. I de livliga samtalen som uppstod kring dessa frågor berördes även genusperspektivet och RFSL:s monopol på sexualundervisningen i skolorna. Vi blev alla starkt påminda om att det samhälle vi lever i på så många sätt går emot Guds tankar och gränserna, han har satt för livet.

Vad kan vi som kristna göra?
– Hålla oss uppdaterade, och låta frågorna vara levande.
– Styrka varandra i frimodighet, och genom ömsesidiga samtal vara beredda att svara då frågorna kommer upp i våra vardagssammanhang.
– ”Livlinan” är en organisation som stöttar vid graviditeter för att man skall kunna behålla barnet, och få stöd i olika situationer kring dessa frågor.
– Stödja dem som står på barrikaderna (t ex barnmorskornas kamp – de som hellre lämnat sina arbeten än kompromissat eller som har ärenden i Arbetsdomstolen).

Vi var ett 20-tal kvinnor i olika åldrar och med skilda nationaliteter, som samlats och fick dela denna värdefulla dag.

För den modiga Sara Havneraas som är ute i skolor och andra sekulära sammanhang för att tala om t ex samvetsfrihet vill vi be om beskydd och välsignelse.

Margareta Lindström
Vänersborg