Kvinnodag i Immanuelkyrkan i september 2023

24 november, 2023

Drygt 40 förväntansfulla kvinnor strålade samman i Immanuelkyrkan på Hisingen lördagen den 23 september. Vi kom från Skåne i söder, Östergötland i öster och Uddevallatrakten i norr.

Temat för dagen var ”Att vara kristen kvinna i dag – kvinnliga förebilder, om mod, frimodighet och kreativitet”.

Susanna Birgersson höll ett intressant och engagerande föredrag om Elisabeth Elliot, amerikansk författare och missionär (1926-2015). Hennes liv är ett radikalt vittnesbörd om vad det innebär att leva i Jesu efterföljd. Maria Sadlovsky Gold berättade om sin roll som kristen kvinna i en judisk sekulariserad miljö, samt om det nystartade församlingsarbetet i Tel Aviv. Svårigheterna är stora, men Maria beskrev också hur den nya israeliska identiteten på sätt och vis är mindre kristendomsfientlig än den gamla, europeisk- judiska. Inte sällan möts hon av nyfikenhet när hon berättar om sin judisk-kristna familj.

Några av deltagarna bjöd på goda matpajer, samtalen var livliga runt borden och i samtalsgrupperna.

Uppmuntrade och stärkta ser vi tillbaka på dagen med tacksamhet och glädje.

Av Lena A Artman och Maria Birgersson