Kyrkans martyrer

20 juli, 2017

Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp (Hebr. 13:3). De små pojkarna, som Herodes lät döda i Betlehem (Matt. 1), kallar vi ibland för martyrer, även om det inte var deras eget vittnesbörd som ledde till döden. Men det var för Jesu skull de blev dödade. Genom Kyrkans hela historia har förföljelsen, lidandet och martyriet varit en del av verkligheten, och det ända in i vår tid.

Stefanus bekände sin tro i Jerusalem och blev stenad (Apg. 7). Aposteln Jakob, Johannes bror, avrättades med svärd (Apg. 12:2). Traditionen berättar att Petrus och Paulus blev avrättade i Rom. Under Kyrkans tre första århundraden kom förföljelserna som fasansfulla vågor under olika romerska kejsare. Längre fram i historien förföljs bibeltroende kristna av den Romersk-katolska kyrkan. J Wycliff, W Tyndale och J Huss hör till mer kända martyrer. Valdenserna, hugenotterna och de böhmiska bröderna fick utstå fasansfulla förföljelser av sin samtids kyrka.

1900-talets historia är kanske den blodigaste när det gäller förföljelser av kristna. Vi kan nämna Turkiets mord av ca 1,5 miljoner kristna armenier, den kommunistiske Stalins utrensningar av kristna från sitt välde, där kanske mer än 15 miljoner kristna blev avrättade på olika sätt. Maos kommunistiska välde gjorde många miljoner kristna till martyrer. Idag fortsätter denna förföljelse av kristna främst i den muslimska världen och där Islamiska staten kämpar för att utbreda sitt välde. I länder som Iran, Irak, Afghanistan, Nigeria, Sudan, Mali, Eritrea, Somalia, Sudan och en rad andra länder. Nordkorea är ett kapitel för sig.

Enligt uppgift från Open Doors kan det vara så många som 100 000 kristna som lider martyrdöden varje år. Det betyder att så många som ca 275 kristna dör varje dag!

Vad betyder detta för oss? Och vad ska vi göra? Guds ord lär oss, att vi ska tänka på dem. Och ”tänka” betyder att bry sig om dem, be för dem, ofta ha dem i våra tankar. Det betyder, att vid våra husandakter och enskild andakt konkret be för dessa människor. I spåren av olika förföljelser och terroraktioner följer familjetragedier, trauman av olika slag. Den som läser den lilla månadspublikation som Open Doors 1) ger ut kan ta del av både lidanden och den hjälp som kan ges.

I våra församlingar inom Missionsprovinsen bör vi vara angelägna om att i varje gudstjänst be för våra lidande bröder. Även om många av dem inte hör hemma inom den ”lutherska familjen”, så är de genom tron på Jesus våra bröder. Och det är ett kännemärke och livstecken att vi älskar bröderna.

Bengt Birgersson
Provinssekreterare

1) En f d FFG-student, Andreas Eklund, är en av medarbetarna i Sverigeavdelningen av Open Doors, och kan med fördel inbjudas att komma till församlingen och berätta om arbetet.