Kyrkodag i Halmstad

20 november, 2023

Den 23 september anordnade Missionsprovinsen en kyrkodag i Halmstad under temat Ett levande Guds ord. Kyrkodagen var lokaliserad i centrala Halmstad, Immanuelskyrkan. Deltagarna var från när och fjärran och med olika bakgrund. Allt från ett långt liv på livets väg, till människor som nyligen kommit till tro på den levande Guden. 

Dagen inleddes med gudstjänst, under ledning av Biskop Ådahl där psalmsången fick eka i det stora kyrkorummet. Efteråt fick de samlade lunch samt möjlighet att lyssna på ett föredrag av Ph.D. Daniel Johansson från Församlingsfakulteten. Föredraget hade rubriken Guds ord enligt Guds ord. Utgångspunkten var Hebreerbrevet, en epistel som har en särskild komposition i förhållande till de övriga breven. Hebreerbrevet har strukturen av en predikan. Samtidigt drogs paralleller till de många och ibland långa citaten från GT som en metod för att få Guds ord att ljuda och verka i församlingen. Förståelsen av att ordet talade över tidens hav och in i nuet var ett faktum för urkyrkans åhörare av brevet. Att höra ordet från profeter, apostlar och vår Herre innebär att den helige Ande kan verka i de kristnas liv. Att ocensurerat få ta del av denna skatt genom predikan (som Hebreerbrevet) blir centralt för församlingsmedlemmen. Är detta inte nödvändigt även idag? 

Dagen fortsatte med fika samt en diskussionspunkt med rubriken Vad vilja Missionsprovinsen, inspirerat av August Palms kända anförande och småskrift. Socialdemokratin uppkom i en tid där världen genomgick stora samhällsförändringar i form av industrialism, fotografi och ljudinspelningar. Teknik som drastiskt kom att omvandla människans tillvaro. Gamla sätt att leva och att uppleva sin plats i världen luckras upp, nya tar dess plats. Precis som under mäster Palms tid upplever vi stora förändringar i samhället. Gamla organisationsformer och paradigm blir irrelevanta och nya uppstår. Samtalet fördes bland annat kring Missionsprovinsens identitet och stiftets roll i detta nya landskap.

Många var vi som kom stärkta från kyrkodagen, med gott mod av att det finns gudstjänstalternativ i ett sekulariserat tidevarv. Guds levande ord kan fortfarande tala till oss, precis som i gångna tider. När Herren samlar sitt folk kring sitt Ord lever inte enbart Ordet bland oss – vi får evigt liv.

Av Samuel Dernestål  |  Foton: Andreas Karlgren