Kyrkodag i Stockholm den 2 april

11 maj, 2022

Den 2 april samlades drygt ett 20-tal personer från olika kyrkliga sammanhang och församlingar på Gotlandsgatan på Södermalm i Stockholm. Kyrkodagen anordnades av Missionprovinsens församlingsplantering i Stockholm, S:t Filippus, och Pauluskapellet i Uppsala.

Professor emeritus i semitiska språk, Mats Eskhult ifrån Uppsala, inledde med ett djuplodande föredrag om synagogans ursprung och betydelse. Eskhult inledde med Gamla testamentets texter om Israels folks gudstjänst och hur Israels folk samlades. Han hänvisade till många bibelställen och angav att detta anses vara synagogans ursprung, och gick därefter in på hur Jesus höll sig till synagogan och hur apostlarna utgick från de olika platsernas synagogor när de förkunnade evangeliet. Eskhult betonade att det allra mest centrala är att Guds folk kommer samman för att höra Guds ord.

Efter kaffepaus fortsatte Håkan Sunnliden med ett föredrag över ämnet ”Vad menas med en levande församling?” Sunnliden betonade att även om Kyrkan har en yttre sida som kan vara viktig, i form av kyrkosamfund, verksamhet, kyrkobyggnader och liknande, är likväl den centrala faktorn att troende kommer samman och firar gudstjänst. Sunnliden utgick i hög utsträckning från Nya testamentets texter och de evangeliska bekännelserna. Han betonade bland annat att församlingar inte bör vara alltför stora. Eskhults och Sunnlidens föredrag hade flera gemensamma trådar och båda föredragen var engagerande och uppmuntrande.

Som nämnts besöktes kyrkodagen av kristna med varierande kyrkliga bakgrunder. Missionsprovinsens biskop Göran Beijer deltog med frågor och inspel präglade av hans långa erfarenhet som församlingspräst. Även en prästkandidat för Missionsprovinsen var närvarade. Kyrkodagen kunde genomföras genom ett ekonomiskt stöd från Kyrkliga förbundets riksorganisation.

Kyrkodagen försenades med en akademisk dubbelkvart, till följd av den allsvenska fotbollspremiären. Ca 20 000 supportrar till Hammarby gick gemensamt den centrala Götgatan (som inte är en gågata) ned ungefär vid samma tid som kyrkodagen skulle inledas, till följd av påtagliga trafikproblem för några tillresande med bil. S:t Filippus ansvarige pastor, Håkan Sunnliden, förnekade dock bestämt att Hammarby kunde skyllas för någon försening. Bland annat efter hans första tjänsteår som präst i Katarina församling på Södermalm, är hans vurm för de grönvita inbiten. Sedan drygt två år är han nu, genom Guds försyn, ansvarig för Missionsprovinsens församlingsplantering just på Södermalm, och lägger även en del av sina tid på annan missionsverksamhet i Stockholm. Jag frågade Sunnliden hur han ser på S:t Filippus nuvarande ställning och framtid:

”Vi som ber och arbetar för att S:t Filippus i Stockholm ska bli till, firade vår första högmässa den 9 februari 2020. Det har hänt en hel del sedan dess om än inte i numerär tillväxt. Vi ber och arbetar tålmodigt och inser att den församling vi önskar se bara kan byggas av Herren Jesus själv. Den insikten befriar och engagerar oss på en och samma gång. I dagarna har vi fått tillgång till en lokal som ägs av Förbundet Sveriges Dövblinda. Vi kommer sannolikt att vara där på längre sikt. Till hösten hoppas vi kunna sjösätta en ledarutbildning. Kanske också inbjuda allmänheten till någon form av bibelstudier.”

För S:t Filippus del riktas ett särskilt tack till Missionsprovinsens kassör Nils Töyrä, som hjälpt till med församlingsplanteringens ekonomiska hantering. Det mest konkreta böneämnet är att Uppsala-Stockholm ska få en präst som kan betjäna församlingarna. Det är goda relationer mellan församlingarna i området och möjlighet till samarbete finns.

Anders Lundberg
Jurist, Nacka