Kyrkodag med fortsättning i Linköping

4 maj, 2022

Missionsprovinsen har medvetet under senare år sökt efter möjligheter att etablera nya församlingar i de större städerna i vårt land. Den stora merparten av vårt lands befolkning bor i eller i nära anslutning till dem och möjligheterna att ta sig dit är oftast goda. Detta arbete fortskrider alltjämt.

När en familj under hösten 2021 hörde av sig till Missionsprovinsen med önskemål om gudstjänstfirande i trakterna kring Norrköping/Linköping togs det därför emot med stort intresse. Församlingsplanteringsutskottet fick i uppgift att sondera terrängen och första lördagen i mars anordnades en kyrkodag i centrala Linköping. Runt femton personer i blandade åldrar samlades till mässa ledd av biskop Bengt. Efter kyrkkaffe och god gemenskap följde ett föredrag av Simeon Appell. Efterföljande samtal kom att handla om förutsättningarna för ett fortsatt arbete i trakten. 

Bland de engagerade deltagarna konstaterades att just Linköping vore en god plats att verka utifrån. Det finns de som kommer både öster- (Norrköping) och västerifrån (Vadstena), men också ifrån söder. Linköping är en växande studentstad med goda möjligheter att skapa nya kontaktytor till stadens befolkning. Möjligheten att kunna hyra en central och ändamålsenlig lokal som Citykyrkan (Sankt Larsgatan 19), endast en fem-minuters promenad från centralstationen upplevdes också positivt. Planen är att fr o m Palmsöndagen samlas till högmässa var tredje helg. Initialt kommer gudstjänsterna att ledas av Församlingsplanteringsutskottets ledamöter, tillika präster; Håkan Sunnliden och undertecknad. Parallellt kommer samtalet och gemenskapen att fortgå för att undersöka möjligheten att konstituera en församling och få en ordinarie herde på plats. För allt detta arbete fordras förbön. Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves (Ps 127:1). Om Du har några frågor kring det fortsatta arbetet i Linköping, kontakta gärna Bengt Brandt (070-810 99 71) eller undertecknad (073-947 11 51). 

Skulle Du önska att ett liknande arbete kunde växa fram i din närmiljö – kontakta Missionsrådet eller Församlingsplanteringsutskottet, så kan vi tillsammans se vilka möjligheter som finns. Det kanske finns fler än Du som går i de tankarna!

Simeon Appell
Församlingsplanteringsutskottet