Kyrkodag och Provinskonvent i Stockholm

7 september, 2019
den 18–19 oktober 2019 på Johan Movingers gymnasium, Hagalundsgatan 26, Solna.
 
PROGRAM
Fredag 18/10
17.00 En, Helig, Allmännelig kyrka, föredrag, Fredrik Sidenvall
18.00 Kvällsmat
18.45 Trons brand och trons vila, föredrag, Gunnar Andersson
19.30 Kort presentation av närvarande församlingar
20.30 Aftonbön (completorium)
Lördag 19/10
8.30 Morgonmässa, +Bengt Ådahl
9.15 Att lyda Gud mer än människor, föredrag, Anders Lundberg
9.45 Fika
10.15 Konventsförhandlingar
12.00 Lunch
13.30 Konventsförhandlingar
15.30–16.00 Sändningsord, +Bengt Ådahl
 
Anmälan för måltider senast den 10 oktober till hans.gustafsson@missionsprovinsen.se
Telefon 070-594 75 68
Korfönstret i S:t Sigfrids kyrka
 
 
 
 
 
 
Se Guds Lamm som tar bort världens synd!
Joh. 1:29