Kyrkoherdeinstallation i Sankt Matteus, Helsingborg

5 juli, 2024

På fjärde söndagen i påsktid (21 april) höll Sankt Matteus högmässa med kyrkoherdeinstallation. Under årets första månader har VDM Mattias Lindström kallats till pastor i församlingen varefter konsistoriet behörigförklarat och missiverat honom för tjänst. Kyrkoherdeinstallationen hölls i anslutning till församlingens högmässa i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg.

Installationen inleddes med psalm 420, Herren vår Gud har rest sin tron, under vilken procession skedde. Under installationen lästes bland annat följande bibelord: Ef 6:13-18, 1 Petr 4:10–11, Joh 15:4–5 och 21:15–17. Biskopens tal utgick från Joh 20:19–23. Högmässan inleddes med psalm 31a, Låt oss glada och i tro tacka Gud. Kyrkoherdens skriftetal utgick från orden i söndagens evangelietext: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. I sin predikan över Johannesevangeliet 16:16–22 tog han sedan sin utgångspunkt i orden: ”Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar” från Winstons Churchills tal i underhuset när han tillträdde som premiärminister den 13 maj 1940. I predikan framhölls två likheter mellan Jesus och Churchills budskap och en skillnad. Jesus lovar oss dels svett och umbäranden i detta liv och dels att vi ska få bära hans kors och martyriet. Men till skillnad från Churchill kan Kristus lova oss segern och vara säker på att kunna ge den. Vid nattvardsfirandet biträddes kyrkoherden av tidigare tillförordnade kyrkoherden Patrik Toräng.

Som assistenter vid kyrkoherdeinstallationen var biskop emeritus Lars, Patrik Toräng, Jakob Appell och Andreas Stenkar Karlgren. I gudstjänsten medverkade kyrkoherdefamiljen med sång och postludium. Tjänstgörande kantor var Adam Davidsson. Övriga psalmer var 616: Med alla Herrens fromma, 566:5–6: Se, det goda land, 300: O hur saligt att få vandra, 258:4–7: O väldiga tro och 359: Jesus jag dig älskar. Totalt samlades cirka 80 gudstjänstfirande varav den överväldigande majoriteten var återkommande gudstjänstbesökande i församlingen. 

Efter högmässan hölls det fest i lokalerna där församlingen ordnat grundlig bespisning med smörgåstårta och hembakade tårtor. Under festen framfördes en hälsning från biskop Bengt och distriktsledaren Andreas Karlgren. Biskopen framhöll med glädje att han fått leda den första gudstjänsten i Helsingborg under hösten 2019 och hans personliga koppling till kyrkoherden genom bekantskap med hans mormor.

Distriktsledaren höll sitt tal med ingångsordet: Vem vill förakta den ringa begynnelsens dag (Sak 4:10)? Till kyrkoherdefamiljen överlämnades en Thomas à Becket-ros som en vårdblomma för att påminna honom om den omsorg han har att i sin tjänst visa för Guds församling. Ytterligare hälsningar framfördes av kyrkoherdens mor Margareta Lindström och från Åke Mallander, kyrkoherde i Sankt Johannes församling i Yxenhult (ELBK). Bägge framhöll särskilt behovet av att församlingen ska be för sin kyrkoherde.

I samband med högtiden överlämnades även en korkåpa som införskaffats av församlingsmedlemmar i såväl Sankt Markus församling i Lund och Sankt Matteus församling i Helsingborg. Detta med hälsningen att församlingarna – numera organisatoriskt frikopplade från varandra – skulle få ha Andens gemenskap symboliserat av gemensamt ägande av kåpan.

Kyrkoherdeinstallationen markerar en höjdpunkt för Missionsprovinsens arbete i det södra distriktet. Den installerade kyrkoherden kommer tjänstgöra motsvarande en halvtid. Till gudstjänsten anslöt ungdomar som under helgen varit på resa till Göteborg för gemenskap och undervisning tillsammans med Missionsprovinsens ungdomar där och jämte detta gjort studiebesök på Församlingsfakulteten.

Under maj månad hölls konfirmation i Markaryds kyrka för inte mindre än 12 konfirmander. Gud give att dessa ungdomar bevaras i tron och att församlingarna i Skåne ska vara hem för de som vill höra Guds ord och ta vara på det.

Av Andreas Karlgren  |  Foton: Andreas Karlgren