Kyrkoherdemottagning i Kristianstad

8 februari, 2017

Den 8 januari 2017 var en stor dag för S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad. I samband med högmässan, som besöktes av ett 50-tal personer från när och fjärran, mottogs under biskop Lars Artmans ledning församlingens nye kyrkoherde, pastor Magnus Olsson, Ronneby.

Till de av Anna-Karin Appell framförda orgelstycket Halleluja ur Händels Messias tågade biskop Lars och Magnus in i Himmelska glädjens kapell, där församlingens förre kyrkoherde, Jan-Erik Appell, tillsammans med kyrkvärdarna, Rolf Brönnestam och Robert Johannesson, tog emot. I sitt tal till Magnus utgick biskop Lars från Davids ord i Psalt. 23:5: Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.

I högmässan, som leddes av biskop Lars, predikade Magnus över evangeliet med utgång från Jesu svar till Johannes döparen då Jesus kom till honom för att bli döpt. När Johannes sa: Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig, svarade Jesus honom: Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet (Matt. 3:14–15). Här är några punkter från predikan:

  • Jesus – själv Gud, helig och rättfärdig – gick in under människans alla villkor för att vi skulle få del av hans rättfärdighet och bli frälsta genom tron på Honom.
  • Att komma inför Jesus och betrakta Honom är att också betrakta sig själv och se att vi i och av oss själva inte är rättfärdiga inför Gud utan är i behov av Guds förlåtelse och frid för att leva i ett sunt och gott förhållande till Honom.
  • Upphör aldrig att betrakta Jesus och Hans uppoffring för dig. Kom ihåg: Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade (Jes. 53:5).

Högmässan avslutades med att församlingens kör sjöng Hur ljuvliga är ej stegen av dem som frambär ett underbart bud, också det ur Händels Messias.

I Ljusets hall serverades lunch, bestående av välsmakande taccos-soppa och mandeltårta. I samband med lunchen talade Robert, som dessutom är ordförande i församlingen, biskop Lars, Anders Pettersson, ordförande i S:t Andreas, den andra av Magnus församlingar, Magnus själv samt Jan-Erik.

Magnus hade blivit ombedd av biskop Lars att säga något om sin vision i sin nya kallelse. Magnus lyfte fram missionsbefallningen i Matt. 28 och menade att vi med det uppdraget i fokus regelbundet bör göra en lägesanalys, d v s kontrollera om vi strävar mot det som är vårt mål. Magnus delade några punkter som kan hjälpa oss med detta.

  • Den enskildes och församlingens bön och gudstjänstliv.
  • I bön be Gud ge klarhet om sin kallelse att tjäna.
  • Hur ser dagens situation ut?
  • Vart vill vi komma och hur når vi fram till målet? Till dessa frågor kan man ställa många följdfrågor som till sin natur är självkritiska. Dessa är till för att kunna rätta till fel och finjustera där så behövs.

Jan-Erik höll en betraktelse utifrån Jes. 52:7: Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: Din Gud är nu konung! Betraktelsen avslutades med att Jan-Erik vände sig direkt till Magnus: I detta stora och viktiga sammanhang är Du, käre broder, insatt … Inga fotsteg är så viktiga och betyder så mycket som de Du tar när Du kommer för att förkunna Ordet om frälsning från syndens olyckliga följder och frid med Gud genom syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod.

Gud give Dig nåden att så verka i denna församling att det om Din herdegärning ibland oss kan sägas: Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, etc.

Den högtidliga dagen avslutades med att alla gemensamt sjöng:

Dagar komma, dagar flykta,
   håll dig vid Guds ord och säg:
Det är min fötters lykta
   och ett ljus på all min väg.
Ha din lust i detta ord,
   som av ålder på vår jord
mänskors tröst och frid beredde
   och till himmelen dem ledde.

Sv. Ps. 77:3

 Jan-Erik Appell