Kyrkoinvigning

20 augusti, 2019

– i Emmaboda, S:t Andreas församling –

Alltför ofta ser man gamla kyrkor, kapell eller missionshus säljas. Därför blir det en desto större glädje att se en ny kyrkolokal invigas. Den 1 juni var det en sådan glädjedag, då S:t Andreas församlings nya lokal invigdes.

Iförd kåpa och mitra, stötte nyvigde biskop Bengt sin kräkla mot dörren till byggnaden på Södra vägen i Emmaboda. Dörren öppnades, och i biskopens släptåg vandrade församlingen in och började väl på plats sjunga Haquin Spegels psalm Så skön och ljuvlig är din boning, nummer 404 i psalmboken. Psalmförfattaren delar för övrigt hemstad med församlingens avgående pastor, Magnus Olsson.

Lokalen var enkel, utsmyckningen sparsmakad. Altaret klätt med en vit duk, två ljus, en bibel och en blomstervas. Tidigare hade byggnaden tillhört Jehovas vittnen, och påminner därför till sin utformning inte särskilt mycket om en luthersk kyrka, så som vi är vana vid att tänka på dem. Men Herrens härlighet vilade över rummet.

Efter bibelläsning av flera till församlingen närstående assistenter, bland andra Jan-Erik Appell som varit viktig för församlingens bildande, förklarade biskopen under bön och välsignelse lokalen för invigd. Därefter firades högmässa, ledd av biskop Bengt.

Församlingen har inte många år på nacken. Det första fröet till den såddes genom ett brev från en äldre dam. Hon önskade att någon form av samlingar skulle hållas i hennes egen stad, Karlskrona. Bengt Birgersson och Jan-Erik Appell blev församlingen behjälpliga. Samlingarna ledde till gudstjänster som i sin tur ledde till grundandet av en församling, första advent 2015.

Efter att ha ambulerat mellan småländska Ärngisslahyltan och blekingska Karlskrona fick församlingen så sitt första permanenta och egna hem, där det från och med januari 2019 har hållits gudstjänst varje söndag. Och den 1 juni invigdes lokalen som sagt av biskop Bengt.

En sångstark skara sjöng glädjefyllt i psalmerna. Stor din härlighet i himlen, speglad över hav och jord, störst när ner bland oss du stiger, och oss mättar vid ditt bord. En sånggrupp bestående av fyra bröder Petersson sjöng flera sånger. Herrens heliga nattvard gavs åt de församlade, och biskop Bengt avslutade med välsignelsen. Sist klingade piano och klarinett i ett instrumentalt postludium.

Efter mässan bjöds det in till storslaget kyrkkaffe i nedre delen av lokalen. Flertalet olika smörgåstårtor, och därefter en mängd bakverk, i brödundermängd, dukades fram. S:t Andreas församling har sedan starten präglats av en god personlig gemenskap och glad stämning, något som gjorde sig kännbart och hörbart vid fikaborden. Det glada sorlet avbröts då och då av hälsningar och lyckönskningar.

Flera tillresta framförde väl valda bibelord till församlingen. Även en hälsning från makarna Birgersson, vilka tyvärr inte kunde närvara, framfördes. Detta var mycket uppskattat, då Bengt Birgersson varit engagerad i S:t Andreas arbete ända sedan starten.

Biskop Bengt berättade också om biskopsinsignierna, deras historia och funktion. Särskild vikt lades vid kräklan, som, enligt gammal sed, hade stötts tre gånger mot kyrkporten för att inleda invigningen. Han berättade om hur Missionsprovinsens tre biskopsstavar, med stor omsorg, tillverkats av Ingvar Hermansson på Höjden utanför Horred.

Samkvämet avslutades med några korta ord och Herrens bön, ledd av församlingens pastor Magnus Olsson. De flesta hade dock inte bråttom hem, utan dröjde kvar en stund och pratade med varandra.

Att få en fast och egen lokal kommer vara en stor glädje och trygghet för S:t Andreas, som numera alltså firar söndaglig gudstjänst. Under sommaren har församlingens pastor dock flyttat och framtiden är just nu i Herrens händer (se annons under Utlysta tjänster).

Adam Davidsson
Ledamot i Missionsrådet